5 listopada 2018

List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Każdy z nas ma głos w naszej wspólnej sprawie!

List można wysłać:

 

 

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

DR ADAM BODNAR

Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

 

Szanowny Panie Doktorze,

zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o zbadanie legalności projektu ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości z dnia 24 października 2018 roku. W mojej ocenie niniejsza ustawa rażąco godzi w interesy środowiska lekarskiego, naruszając tym samym art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, tj. zasadę równości obywateli wobec prawa.

W dniu 24 października 2018 roku projekt ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości został przekazany po jego zatwierdzeniu przez Sejm Marszałkowi Senatu. Senat RP w dniu 26 października 2018 roku poparł przedmiotową ustawę, wprowadzając nieznaczne poprawki. W związku z powyższym projekt ustawy wkrótce zostanie skierowany ponownie pod obrady Sejmu. Jak wynika z nieoficjalnych informacji projekt ustawy w ogólnodostępnym kształcie zostanie podpisany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Zgodnie z postanowieniami niniejszego projektu ustawy dzień 12 listopada 2018 roku jest uroczystym Świętem Narodowym, a tym samym dniem wolnym od pracy. Sam zamysł ustanowienia tegoż dnia wolnym od pracy nie jest przedmiotem tego pisma. Wątpliwości budzi natomiast fakt, że prawo do wypoczynku w tym dniu nie zostało zagwarantowane lekarzom oraz lekarzom dentystom pracującym w szpitalach oraz ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135).

Przyjęcie ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w obecnym kształcie będzie wyrazem nierównego traktowania lekarzy oraz innych pracowników medycznych w stosunku do pozostałych grup zawodowych. Zgodnie z art. 32 Konstytucji RP wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, a także nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Niezasadnym, ale przede wszystkim niezgodnym z ustawą zasadniczą, jest różnicowanie sytuacji obywateli ze względu na charakter wykonywanej pracy.

Ustawodawca, nie wziął ponadto pod uwagę faktu, iż w tym dniu nie będą czynne szkoły, przedszkola, a także żłobki. W związku z tym lekarze, którzy posiadają dzieci, w większości nie będą w stanie zapewnić im opieki, a także zostaną pozbawieni wolnego dnia przeznaczonego na spędzenie czasu z rodziną.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

 

Z wyrazami szacunku

 

Dokumenty do pobrania

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie