9 listopada 2018

Szczepienia przeciwko grypie na uroczystości wręczenia PWZ

Dla osób, które złożyły komplet dokumentów i będą odbierać PWZ w dn. 10 listopada br., przygotowaliśmy 30 dodatkowych szczepień przeciwko grypie w ramach akcji „Szczepimy – chronimy”.

Szczepienia odbędą się w Hotelu Marriott, w sali Syrena (zaznaczona na mapce), w godzinach 9-10.00.

 

Imię:
Nazwisko:
PWZ:
E-mail:
Telefon:
Termin

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją wydarzenia „Szczepienia przeciwko grypie”. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 18.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail – iod@oilwaw.org.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia czynności związanych z organizacją wydarzenia.
  • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym takie cofnięcie lub ograniczenie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty prowadzące wydarzenie.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych skutkuje niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem na stronie https://izba-lekarska.pl/ oraz w mediach społecznościowych Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.
Oświadczam, iż w przypadku rezygnacji z udziału w szczepieniu, mam obowiązek najpóźniej na jeden dzień przed datą szczepienia poinformować w formie mailowej (na adres e-mail: m.matuszewska@oilwaw.org.pl) Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie o tym fakcie. Jednocześnie, w przypadku braku zawiadomienia Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie o rezygnacji z udziału w szczepieniu, zobowiązuję się zwrócić koszt szczepienia poniesiony przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

Dokumenty do pobrania

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie