9 kwietnia 2015

Opóźni się zmiana przepisów ws. rezydentur

Z powodu niemożności dokonania szybkiej zmiany w systemie informatycznym nie będzie można w krótkim czasie przeprowadzić zmiany przepisów dotyczących postępowania kwalifikacyjnego na szkolenie specjalizacyjne, o jakie wnioskował do Ministerstwa Zdrowia samorząd lekarski – poinformował 8 kwietnia br. Prezydium ORL w Warszawie Filip Dąbrowski z Komisji ds. Młodych Lekarzy.

Informację taką uzyskał na spotkaniu ministerialnego zespołu ds. młodych lekarzy, który został powołany przez Ministra Zdrowia w styczniu 2015 m.in. w celu dokonania analizy problemów występujących w szkoleniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów oraz wypracowania propozycji rozwiązań w tym zakresie. Filip Dąbrowski jest jednym z członków tego zespołu.

Propozycje samorządu zmierzają do dopuszczenia większej elastyczności w zakresie wybierania specjalizacji. Zarówno Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, jak i Naczelna Rada Lekarska zwracały uwagę, że wprowadzone niedawno przepisy zawężają pole manewru dla lekarzy i lekarzy dentystów wybierających specjalizację.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów lekarz/lekarz dentysta składa wniosek do wojewody lub innego uprawnionego podmiotu o szkolenie specjalizacyjne wskazując tylko jedną dziedzinę medycyny, w której chce się specjalizować.

Członkowie ministerialnego zespołu z ramienia samorządu lekarskiego postulowali, by mógł we wniosku wskazać nie więcej niż dwie dodatkowe dziedziny medycyny, w kolejności od dziedziny bardziej preferowanej.

Proponowali ponadto, by niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą, przyznane na dane postępowanie kwalifikacyjne dla danego województwa w danej dziedzinie medycyny, mogły być przyznane przez ministra zdrowia lekarzom także w tych dodatkowych dziedzinach wskazanych przez nich we wniosku.

W rozporządzeniu w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów samorząd lekarski chciał doprowadzić do zapisania, że lekarz ubiegający się o szkolenie specjalizacyjne może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego w nie więcej niż trzech dziedzinach medycyny i tylko w jednym województwie.

Wnioski na szkolenie specjalizacyjne składa się w formie elektronicznej. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia przekazali na posiedzeniu zespołu, że nie da się – z powodu ograniczeń technicznych w systemie informatycznym – doprowadzić do zmiany przepisów tak, by zaczęły obowiązywać w najbliższej sesji jesiennej.

jw

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie