14 stycznia 2019

W 6 sprawach o mobbing interweniował Rzecznik Praw Lekarza OIL w Warszawie

Jeżeli uważasz, że to mało, a doświadczasz mobbingu, zgłoś się do Rzecznika Praw Lekarza. Nie możemy działać w sprawach, o których nie wiemy!

Ordynator szpitalnego oddziału w mieście powiatowym podważał kompetencje lekarza krótko po otrzymaniu tytułu specjalisty podczas codziennych odpraw lekarskich, przed innymi współpracownikami. Taki stan rzeczy trwał ponad rok. Kierował do lekarki obraźliwe epitety („jest Pani głupia”, „jest Pani nieistotna jako pracownik”), przy rodzinie pacjenta wytykał nieistniejące błędy. Zarzucał nieobecność podczas operacji pomimo faktu, iż pracownik realizował grafik zabiegów. Lekarka nie otrzymywała premii kwartalnej jako jedyna z całego grona lekarskiego – fakt ten był komentowany przez pracodawcę z użyciem wulgaryzmów.

W szpitalu w dużym mieście ordynator ośmieszał na odprawach lekarskich specjalistę z ponad 25-letnim doświadczeniem w zawodzie, podważając jego kompetencje. Bez przyczyny nie udzielał mu zgody na urlopy związane z udziałem w konferencjach medycznych, chociaż innym specjalistom zgody wydawał. Wymagał tylko od niego, aby o godz. 15.00 (na pół godziny przed końcem pracy) rozpoczynał i nadzorował przebieg procedury toczenia immunoglobulin u pacjenta pomimo obecności w pracy innych lekarzy specjalistów posiadających odpowiednie kompetencje. Sytuacja ta powtarzała się kilkunastokrotnie w ciągu blisko pół roku. W sposób pogardliwy i wulgarny odnosił się do odmów wykonania polecenia i argumentacji związanej z zakończonym czasem pracy.

W Klinice po zmianie części zespołu specjalistów oraz kierownika Kliniki wywierano naciski na lekarza rezydenta, by zmienił opiekuna specjalizacji. W związku z odmową zaprzestano dopuszczania lekarza rezydenta do zabiegów będących przedmiotem jego zainteresowania, które przeprowadzał z dobrym skutkiem terapeutycznym. W trakcie serii rozmów (na przestrzeni 2 miesięcy) sugerowano zwolnienie dyscyplinarne z pracy. Wniesiono skargę opisującą niewywiązywanie się z obowiązków pracowniczych, której szpital ostatecznie nie uwzględnił.

Z racji na poufny charakter spraw, opisane przypadki są zanonimizowane, a dane umożliwiające identyfikację zostały zmienione w celu ochrony lekarzy przy jednoczesnym zachowaniu charakteru spraw, z jakimi zgłaszają się lekarze do OIL w Warszawie.

Kontakt z RPL:
rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl,
– dyżur w poniedziałki w godz. 10.00-16.00 i czwartki w godz. 10.00-14.00,
– telefoniczny: 512-331-230.

Dział Informacji Medialnej OIL w Warszawie

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie