30 stycznia 2019

NRL jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

25 stycznia 2019 r. Naczelna Rada Lekarska jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego przez zespół pod przewodnictwem dr. J. Bilińskiego, powołany przez Ministra Zdrowia na mocy ubiegłorocznego porozumienia zawartego z przedstawicielami protestujących lekarzy rezydentów.

„Bardzo dziękuję doktorowi Jarosławowi Bilińskiemu i członkom zespołu za zaangażowanie i pracę. Jesteśmy za tym, aby wszelkie zmiany w systemie ochrony zdrowia odbywały się przy aktywnym udziale samorządu lekarskiego” – mówi prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, Prezes NRL.

Naczelna Rada Lekarska jest za tym, aby wszelkie zmiany w systemie ochrony zdrowia odbywały się przy aktywnym udziale samorządu lekarskiego i jest przygotowana do prac legislacyjnych. W związku z tym Prezes NRL A. Matyja zwrócił się do Ministra Zdrowia o przekazanie projektu do Naczelnej Rady Lekarskiej oraz poinformował, że w trybie natychmiastowym zostanie zwołane nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej poświęcone wyłącznie zapisom zawartym w projekcie ustawy.

Prezes NRL A. Matyja podkreśla, że ten projekt jest w stanie zapoczątkować zmiany w systemie kształcenia oraz warunków pracy lekarzy i lekarzy dentystów – zmiany, które będą miały pozytywny wpływ nie tylko na naszą pracę, ale również na zdrowie i satysfakcję pacjentów.

„Cieszę się, że NRL jednogłośnie poparła projekt i wyraziła podziękowanie za ogrom pracy włożony przez członków Zespołu w jego stworzenie. Wszyscy mamy nadzieję, że projekt ten zostanie przyjęty przez rząd w całości, gdyż wprowadza nową jakość w naszym zawodzie. Jest to pierwszy projekt ustawowy, regulujący fundamentalne sprawy dla naszego zawodu, który wypływa od nas samych. Czujemy poparcie środowiska, a jeśli będą ewentualne uwagi wypływające od niego, to chętnie się z nimi zapoznam” – komentuje dr n. med. Jarosław Biliński.

 

Źródło NIL

Tagi: , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie