29 maja 2019

Nowe oznaczenia literowe stawek podatku lub zwolnienia od podatku

W dniu 1 maja 2019 r, weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019, poz. 816). Jednym z nowych obowiązków wynikających z ww. rozporządzenia jest obowiązek oznaczenia literowego od „A” do „G” właściwych stawek podatku przypisanych, odpowiednio do nazw towarów i usług, a nie tylko jak dotychczas wyłącznie litery „A” do stawki 23%.

Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5) ww. rozporządzenia podatnicy, prowadząc ewidencję: przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

  • „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  • „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  • „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  • „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Ponadto zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia podatnicy, prowadząc ewidencję przedstawiają, na żądanie organu podatkowego, przypisanie odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, o których mowa w pkt 5.

Nowe rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących zawiera również przepis przejściowy (§ 59) zgodnie z którym, podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

Oznacza to, że dotychczas przypisane oznaczenia literowe od litery „A” do litery „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług podatnicy mogą pozostawić do końca lipca 2019 r.

Należy przypomnieć że, Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 lit b) „starego” rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących z 2013 r. podatnicy, prowadząc ewidencję stosowali oznaczenia literowe od „A” do „G” do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym:

  • literze „A” jest przyporządkowana stawka podstawowa podatku,
  • od „B” do „G” odpowiadają pozostałe stawki podatku stosowane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku;

Źródło: NIL

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie