27 kwietnia 2015

Komisja Legislacyjna ORL w Warszawie krytycznie o projekcie ustawy o zdrowiu publicznym

Trzeba kontynuować prace nad projektem ustawy o zdrowiu publicznym, jednak przedstawiony do zaopiniowania dokument zawiera liczne błędy – uważa Komisja Legislacyjna przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie. Jej opinia w tej sprawie została przekazana Naczelnej Radzie Lekarskiej.

Komisja zwraca uwagę na brak definicji zdrowia publicznego w projekcie ustawy. Przypomina kilka definicji tego pojęcia, także tę przyjętą przez WHO. Wskazuje, że Światowa Organizacja Zdrowia definiuje podstawowe funkcje zdrowia publicznego jako funkcje władz zdrowia w zakresie:

 •  monitoringu, ewaluacji i analizy stanu zdrowia,
 • nadzoru epidemiologicznego, badania i zwalczania zagrożeń dla zdrowia publicznego,
 • promocji zdrowia,
 • udziału społeczeństwa w rozwiązywaniu zagadnień zdrowia,
 • rozwoju polityki zdrowotnej i bazy instytucjonalnej dla planowania i zarządzania zdrowiem publicznym,
 • umacniania prawodawstwa zdrowotnego i możliwości jego wdrażania,
 • ewaluacji i promocji równego dostępu do świadczeń zdrowotnych,
 • rozwoju kadr i szkolenia w dziedzinie zdrowia publicznego,
 • zapewnienia jakości świadczeń zdrowotnych,
 • badań naukowych w zakresie zdrowia publicznego,
 • zmniejszenia niekorzystnego wpływu na zdrowie sytuacji nagłych i katastrof.

Podkreśla, że brak definicji rzutuje na to, że w projekcie pominięto szereg zadań z zakresu zdrowia publicznego, wynikających z definicji WHO, a zakres przedmiotowy aktu nie został przez to zakreślony.

Projekt przewiduje współpracę Ministra Zdrowia z innymi ministrami w niektórych obszarach. Jednak Komisja legislacyjna wytyka, że te obszary to nikotynizm, otyłość, alkoholizm oraz aktywność fizyczna, z niezrozumiałych zaś względów zabrakło natomiast narkomanii, zagrożeń zdrowotnych w pracy i problematyki wypadków drogowych.

Komisja wskazuje ponadto, że niezrozumiała jest bardzo silna pozycja przewidywanego pełnomocnika ds. zdrowia publicznego, w niektórych aspektach silniejsza wobec konstytucyjnego ministra zdrowia, który zresztą, obok premiera, ma być zwierzchnikiem pełnomocnika.

Pełny tekst opinii znajduje się w zakładce Komisji Legislacyjnej.

jw

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie