27 kwietnia 2015

Staż: OIL w Warszawie będzie wyliczać średnią w zobiektywizowany sposób

W sposób zobiektywizowany i jednolity dla absolwentów wszystkich uczelni medycznych w Polsce będzie ustalana średnia ze studiów w postępowaniu kwalifikacyjnym na staż podyplomowy. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zmieniła 24 kwietnia br. odpowiednią uchwałę.

Wysokość średniej ze studiów to jedno z kryteriów decydujących o przyznaniu miejsca stażowego w preferowanym przez absolwenta medycyny lub stomatologii ośrodku. Jednak, zdaniem młodych lekarzy, absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nie było ono jednolite dla absolwentów wszystkich uczelni.

Jak tłumaczył przewodniczący Komisji ds. Stażu Podyplomowego Ładysław Nekanda-Trepka, każda uczelnia medyczna ma bowiem pewien poziom autonomii w ustalaniu kryteriów i metodologii liczenia średniej ze studiów.

– Dokonaliśmy analizy i okazało się, że w różny sposób ta średnia jest ustalana. W niektórych uczelniach wyłącznie na podstawie wyników egzaminów, w innych – egzaminów i ćwiczeń itp. Efekt jest taki, że przy podobnym poziomie odbywania studiów różnie liczona jest średnia z wyników w ich trakcie – mówił.

Z tego powodu o zmianę zasad w postępowaniu kwalifikacyjnym apelowali młodzi lekarze i studenci WUM. Znaleziono na to sposób, który jest zgodny z prawem i jednolity dla absolwentów wszystkich uczelni medycznych.

W OIL w Warszawie średnia będzie wyliczana na podstawie dokumentu, który każda uczelnia medyczna ma obowiązek prowadzić dla każdego studenta – karty okresowych osiągnięć studenta, określonej rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.

– Wpisuje się w nią wszystkie egzaminy, egzaminatorów, ich uprawnienia, wszystkie oceny. Karta jest wydawana na wniosek studenta – powiedział Ładysław Nekanda-Trepka.

Izba wystąpiła do wszystkich rektorów uczelni medycznych oraz dziekanów kierunków lekarskich i lekarsko-dentystycznych, czy absolwenci, o ile złożą stosowny wniosek – otrzymają kartę swoich osiągnięć podczas studiów.

– Uzyskaliśmy odpowiedź, że zostanie ona absolwentowi wydana w terminie od 7 do 30 dni – dodał przewodniczący Komisji ds. Stażu.

– To bardzo przemyślana i dokładnie przeanalizowana nowelizacja uchwały. W tej sprawie odbyliśmy szereg spotkań – z młodymi lekarzami, dla których zmiana uchwały była jednym z punktów wyborczych, z rektorem WUM prof. Markiem Krawczykiem i dziekanem prof. Markiem Kulusem, przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia – powiedział prezes ORL Andrzej Sawoni.

– Problem był od wielu lat. Dziękuję za podjęcie tej uchwały – powiedział obecny na posiedzeniu Rady przedstawiciel studentów WUM.

Nowelizacja uchwały wprowadza jeszcze jedną istotną zmianę – rozszerzenie rozszerzenie listy preferowanych przez absolwenta placówek do odbywania stażu z trzech do pięciu. Ponadto Izba nie będzie już przyjmować publikacji naukowych autorstwa lub współautorstwa studenta, a zaświadczenia wydane przez Główną Bibliotekę Lekarską o takim fakcie.

Znowelizowana uchwała zacznie obowiązywać 1 maja 2015 roku.

jw

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie