9 września 2019

Recepta na NARODOWY KRYZYS ZDROWIA

„Polska to chory kraj” – mocne hasło kampanii społecznej, rozpoczętej dziś oficjalnie przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, to prowokacyjna diagnoza systemu ochrony zdrowia. Pacjenci umierają w kolejkach, o czym od lat alarmują lekarze i co wciąż nie spotyka się z faktycznymi działaniami naprawczymi systemu. Działaniami, które podjęte powinny zostać w trybie pilnym. By cokolwiek zrobić, trzeba najpierw rozpocząć publiczną dyskusję. Z tego założenia wyszliśmy, przedstawiając jako punkt wyjścia 6 kluczowych postulatów, mogących pomóc zwalczyć ogłoszony, a raczej stwierdzony „Narodowy Kryzys Zdrowia”.

Kampania wyborcza nie jest przypadkowym terminem kampanii społecznej. Chodzi bowiem o skupienie uwagi na realnym problemie naszego kraju, wymagającym niezwłocznej interwencji. Wadliwy, niedofinansowany system ochrony zdrowia powinien stanowić temat priorytetowy, bo w przeciwieństwie do wielu przedmiotów politycznych debat, nie jest to sprawa ideologiczna, światopoglądowa, a sprawa najwyższej wagi, czyli wagi ludzkiego życia. Z problemem tym będą musieli uporać się przyszli rządzący, niezależnie od barw partyjnych – zaznacza Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. – Środkiem do realizacji celu, jakim finalnie jest osiągnięcie europejskich standardów w zakresie: profilaktyki zdrowotnej, jakości i dostępności usług medycznych, jak też efektów leczenia, wyrażonych w postaci wskaźników wyleczalności na poziomie właściwym dla krajów Unii Europejskiej – może być tylko zwiększenie nakładów finansowych na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB w 2021 roku i finalnie 9 proc. PKB w 2030 roku oraz zmiany systemowe na poziomie instytucjonalnym – podsumowuje prezes OIL.

Kampania ponadpolityczna

Nie krytykujemy, a stwierdzamy fakty. Nie atakujemy, a w rozpaczliwej formie zapraszamy do działań. Nie przyglądamy się biernie, a wychodzimy z propozycjami zażegnania kryzysu. – Nie możemy bezczynnie czekać na upadek najważniejszego – choćby z czysto ludzkiego punktu widzenia – obszaru, jakim jest opieka zdrowotna. Nie chcemy być współodpowiedzialni za narażanie zdrowia i życia Polaków tylko z powodu pozornie czynionych, przez każdy kolejny rząd, oszczędności. Przeznaczanie na opiekę zdrowotną funduszy nieadekwatnych do potrzeb jest w naszej ocenie skrajną nieodpowiedzialnością. Naszym zadaniem jest nie „tylko leczyć’, ale też zapewniać pacjentom europejskie standardy opieki medycznej i profilaktycznej. Obowiązkiem staje się zatem osiągnięcie w jak najszybszym czasie, ale nie później niż do 2024 roku, średnich wskaźników długości i jakości życia oraz wyleczalności z powodu chorób nowotworowych i sercowo-naczyniowych co najmniej na poziomie średniej, która charakteryzuje kraje UE. Nie zrobimy tego bez dodatkowych funduszy – podkreśla Jarosław Biliński, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

OIL ze swoim apelem wychodzi szeroko. Już podpisały się pod nim organizacje branżowe, w tym m.in.: Fundacja Alivia, Fundacja My Pacjenci, Stowarzyszenie NEUROFIBROMATOZY POLSKA, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Porozumienie Rezydentów OZZL.

Przebieg „akcji ratunkowej”

Apel środowisk medycznych, jak również najważniejsze informacje o kampanii społecznej dostępne są na specjalnej stronie internetowej www.polskatochorykraj.pl. Jako twórcy planu naprawczego zachęcamy pacjentów, wszystkich polskich obywateli do podpisywania się pod manifestem. W ramach naszej inicjatywy na początku września w 160 miejscach w całym kraju pojawiły się billboardy zawierające tylko hasło „Polska to chory kraj”. Podczas zorganizowanej dziś w naszej siedzibie konferencji prasowej rozwinęliśmy idący za tym hasłem przekaz. Tego dnia billboardy zostały uszczegółowione. Premierę miał również spot wideo, obrazujący – przez pryzmat gry w szachy – polityczne rozgrywki, w wyniku których pacjenci i pracownicy służby zdrowia stają się ofiarami walki o wadzę. Pozorne ruchy, mające prowadzić do zwycięstwa, kończą się patową sytuacją dla całego systemu opieki zdrowotnej, który jest w dramatycznej kondycji. Liczymy, że w efekcie wdrożenia naszych 6 postulatów uda się uniknąć czarnego scenariusza i pozostanie on w sferze filmowej fikcji.

Postulaty próbą reanimacji

Do opisania sytuacji systemu służby zdrowia można użyć wielu słów i porównań nawiązujących do terminologii medycznej. Skupiamy się na recepcie opublikowanej w jasnej, hasłowej formie, poruszającej zasadnicze kwestie.

  1. Inwestycje celowe: Zwiększenie nakładów finansowych na ochronę zdrowia do minimalnego progu 6,8 proc. PKB w 2021 roku i finalnie 9 proc. PKB do 2030 roku, przeliczanych w odniesieniu do bieżących wskaźników, a nie danych historycznych sprzed 2 lat.
  2. Efektywność systemowo-organizacyjna: Utworzenie Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej – jednolitej strukturalnie instytucji, zabezpieczającej i odpowiadającej za potrzeby obywateli z zakresu zdrowia i zabezpieczenia społecznego.

Za realizacją apolitycznie sformułowanych przez nas postulatów, w tym najważniejszego – dotyczącego nakładów na polski system ochrony zdrowia – iść muszą systemowe i finansowe zmiany, które obejmą swym zasięgiem ważnie zdrowotnie i społecznie obszary, tj.:

  1. Europeizacja standardów oraz procedur leczenia onkologicznego i kardiologicznego: Podjęcie natychmiastowych działań w celu osiągnięcia – nie później niż w roku 2024 – średnich wskaźników długości i jakości życia oraz wyleczalności z powodu chorób nowotworowych i sercowo-naczyniowych co najmniej na poziomie średniej Unii Europejskiej.
  2. Gwarancja ‘niezwłocznej’ dostępności usług medycznych: Wprowadzenie maksymalnego czasu oczekiwania na pomoc lub badanie medyczne, wyznaczonego przez naukowców i lekarzy zajmujących się konkretnym zagadnieniem zdrowotnym.
  3. Zabezpieczenie potencjału infrastrukturalnego: Zabezpieczenie miejsc opieki długoterminowej i geriatrii – np. w formie przekształcania likwidowanych aktualnie szpitali – uzyskując do roku 2024 średnie wskaźniki UE.
  4. Intensyfikacja i podniesienie standardów profilaktyki pediatrycznej: Minimalizowanie ryzyka występowania schorzeń i chorób rzutujących na stan zdrowia w wieku dorosłym w obszarze: stomatologii (próchnica), ortopedii (wady postawy) oraz chorób cywilizacyjnych, w tym otyłości.

Zapraszamy na stronę www.polskatochorykraj.pl i zachęcamy każdego do podpisywania naszego manifestu. Tylko i wyłącznie wspólnymi siłami możemy zmienić rzeczywistość.

Dział Informacji Medialnej OIL w Warszawie

Tagi: , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie