24 września 2019

Szczepienia przeciwko odrze (MMR)

Już po raz drugi Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie w ramach akcji „Szczepimy – chronimy” przeprowadzi bezpłatne szczepienia dla lekarzy i lekarzy dentystów. W ubiegłym roku szczepiliśmy lekarzy tylko przeciwko grypie, w tym – również przeciwko odrze. Szczepienia odbędą się na terenie izby, w dn. 1 października (wtorek).

Przeciwko grypie lekarze i lekarze dentyści powinni szczepić się co roku. W decyzji o zaszczepieniu się przeciwko odrze będą pomocne pytania i odpowiedzi opracowane przez izbowy Zespół ds. Szczepień.

„Amerykański Komitet Doradczy ds. Szczepień (ACIP), Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) oraz Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych (AAFP) zalecają podanie wszystkim osobom dorosłym, które nie chorowały na odrę, świnkę lub różyczkę, jednej lub dwóch dawek szczepionki MMR w odstępie przynajmniej czterech tygodni. WHO zaleca dwie dawki ze względu na ochronę przed świnką.

W Polsce szczepienia przeciwko odrze rozpoczęto w 1975 r. Wówczas podawana była tylko jedna dawka szczepionki. Dwie dawki wprowadzono w 1991 r., a w 2004 zaczęto stosować szczepionkę skojarzoną przeciwko odrze/śwince/różyczce (MMR) w dwóch dawkach.

Jeśli nie jesteś pewna/pewien, czy byłaś/byłeś szczepiony przeciwko odrze/śwince/różyczce.

Można sprawdzić obecność przeciwciał, wykonując badania laboratoryjne. Jeżeli brakuje dokumentacji medycznej o przechorowaniu lub szczepieniu, należy się zaszczepić. W przypadku udokumentowania podania dwóch dawek szczepionki nie ma potrzeby powtarzania szczepienia ani podawania kolejnej dawki. Dokumentacja o podaniu dwóch dawek szczepionki przeciw odrze jest wystarczającym dowodem uodpornienia. Badanie poziomu przeciwciał można traktować jedynie jako badanie pomocnicze, pamiętając o tym, że wynik ujemny nie musi świadczyć o tym, że nie mamy odporności na odrę.

Otrzymałeś tylko jedną dawkę szczepionki przeciwko odrze.

Powinieneś się doszczepić. Zalecane są dwie dawki.

Jaki jest wymagany cykl szczepienia przeciwko odrze/śwince/różyczce?

Szczepienie przeciw odrze obejmuje podanie dwóch dawek skojarzonej szczepionki MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) w odstępie czterech tygodni lub dłuższym.

Jeśli byłeś chory na odrę, czy musisz się doszczepić?

Przechorowanie odry zwalnia z konieczności doszczepienia się.

Jeśli chorowałeś na różyczkę i/lub świnkę, czy powinieneś się szczepić przeciwko odrze
szczepionką MMR?

Przechorowanie różyczki i/lub świnki nie jest przeciwwskazaniem do otrzymania szczepionki MMR.

Czy po kontakcie z chorym pacjentem występuje ryzyko zachorowania na odrę?

U niezaszczepionych osób ryzyko zachorowania wynosi 90-95 proc.

Ile czasu może upłynąć od kontaktu z chorym pacjentem do momentu zaszczepienia się,
aby szczepienie było skuteczne?

Szczepienie MMR wykonane w ciągu 72 godzin po kontakcie z chorym może zapobiec zachorowaniu lub złagodzi przebieg choroby”. (źródło: Puls, wrzesień 2019)

Łukasz Durajski, przewodniczący Zespołu ds. szczepień OIL w Warszawie

 

W sprawie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Zespołu ds. szczepień (Daniel Jarosz)

mailowo: d.jarosz@oilwaw.org.pl lub tel.: 22 54 28 333

 

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIE PRZECIWKO ODRZE

Imię:
Nazwisko:
PWZ:
E-mail:
Telefon:
Termin
Czy byłaś/eś szczepiona/y przeciwko odrze?
Jeżeli tak to ile dawek?
Czy chorowałaś/eś na odrę?
Czy chorowałaś/eś na różyczkę?
Czy chorowałaś/eś na świnkę?
Oświadczam, że chorowałam/em na odrę.
Oświadczam, że otrzymałam/em jedną dawkę szczepionki przeciwko odrze.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją wydarzenia „Szczepimy – chronimy”. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 18.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail – iod@oilwaw.org.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia czynności związanych z organizacją wydarzenia.
  • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym takie cofnięcie lub ograniczenie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty prowadzące wydarzenie.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych skutkuje niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem na stronie https://izba-lekarska.pl/ oraz w mediach społecznościowych Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.
Oświadczam, iż w przypadku rezygnacji z udziału w szczepieniu, mam obowiązek najpóźniej na jeden dzień przed datą szczepienia poinformować w formie mailowej (na adres e-mail: d.jarosz@oilwaw.org.pl) Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie o tym fakcie. Jednocześnie, w przypadku braku zawiadomienia Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie o rezygnacji z udziału w szczepieniu, zobowiązuję się zwrócić koszt szczepienia poniesiony przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie