18 listopada 2019

Wręczenie praw wykonywania zawodu lekarzom i lekarzom dentystom

– To jest państwa dzień – podkreślił prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski, witając młodych lekarzy oraz towarzyszących im rodziców i bliskich na uroczystości wręczenia „Prawa wykonywania zawodu lekarza” i „Prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty”, która odbyła się 9 listopada 2019 r. Gratulując zebranym ukończenia studiów i stażu podyplomowego, przypomniał, że otrzymanie najważniejszego dla lekarza dokumentu wiąże się nie tylko z prawami, ale i z obowiązkami. – Do tych obowiązków zostaliście świetnie przygotowani. Macie doskonałe wykształcenie. Jako lekarze jesteście poszukiwani w Niemczech, w Anglii, we Francji, w Skandynawii. Kiedy słyszycie, że 68 tys. lekarzy jest potrzebnych w polskim systemie ochrony zdrowia, to znaczy, że właśnie wy jesteście potrzebni. Zostańcie i pracujcie w polskich szpitalach i przychodniach.

FOTOGALERIA

Prowadzący spotkanie wiceprezes ORL Jarosław Biliński przypomniał, że profesja lekarza jest zawodem zaufania publicznego. – Wiąże się z nim bardzo wiele chwil wzniosłych, ale też chwil smutnych, porażek i rozczarowań. To nie tylko zawód, lecz pasja, misja, powołanie i zobowiązanie. Gratuluję państwu osiągnięcia, które dzisiaj zyskało potwierdzenie– mówił.

– Wszyscy jesteśmy przekonani, że odebraliście staranne i dobre wykształcenie. Mam nadzieję, że będzie pomocne w codziennej ciężkiej pracy. Życzę wam wszystkim, aby w waszym zawodowym życiu było znacznie więcej sukcesów niż porażek – z takim przesłaniem do młodych lekarzy zwrócił się prof. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. – Patrzcie na swoich nauczycieli, na swoich mistrzów. Myślę, że każdy z was ma w swoim otoczeniu osoby, na które zawsze może liczyć.

Uroczystość zaszczycili obecnością prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, prodziekan ds. dydaktyczno-wychowawczych Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM, prof. Marek Kuch, kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM oraz prof. Marek Krawczyk, przewodniczący Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademicki Szkół Polskich, były rektor WUM. Wśród zaproszonych gości byli Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny, Grzegorz Błażewicz, zastępca rzecznika praw pacjenta, Filip Nowak, dyrektor MOW NFZ, Janusz Sobolewski, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Paweł Chęciński, dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy, prof. Mieczysław Szostek, prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji, a także prof. Waldemar Kostewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Towarzystwo Lekarskie Warszawskie reprezentowała Krystyna Podgórska-Baraniecka. Na spotkanie przybyli również Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Justyna Marynowska, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Mateusz Kowalczyk, sekretarz ORL w Łodzi, oraz Paweł Olszewski, dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego.

W imieniu młodych lekarzy do zebranych przemówił Simon Ziemka. Gratulując koleżankom i kolegom wyboru trudnego, odpowiedzialnego i, jak podkreślił, jednego z najbardziej elitarnych zawodów, zaapelował o włączanie się w działalność środowisk medycznych, które walczą o poprawę warunków pracy lekarzy. Wystąpienie zakończył prośbą: – Abyście zawsze pamiętali o swoich mistrzach, zawsze odnosili się do siebie z szacunkiem, nie bali się prosić o pomoc i tej pomocy zawsze udzielali pacjentom, młodszym kolegom i sobie nawzajem.

Podczas uroczystości prezes Łukasz Jankowski odebrał przyrzeczenie lekarskie od lekarzy, którzy ukończyli uczelnie medyczne poza granicami Polski.

Nagrodą im. prof. Władysława Szenajcha, przyznawaną przez prezesa ORL w Warszawie, uhonorowano młodych medyków, którzy uzyskali w roku akademickim 2018/2019 najlepsze wyniki egzaminu końcowego. W gronie lekarzy z najlepszym wynikiem Lekarskiego Egzaminu Końcowego znaleźli się: Krzysztof Bartnik (89,90 proc.), Marta Góral (88,66 proc.) i Alina Szewczuk (87,37 proc.). Za najlepszy wynik Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego nagrodzono lekarzy dentystów: Milenę Sawicką (87,37 proc.), ex aequo Magdalenę Goliszek i Klaudię Kłosok (86,36 proc.) oraz Ewę Woszczyk (84,92 proc.).

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody Mentora przyznane na wniosek Komisji Młodych Lekarzy przez ORL w Warszawie lekarzom, którzy z pasją i poświęceniem uczą zawodu młodych medyków odbywających staż podyplomowy. Zaszczytny tytuł oraz statuetkę Mentora otrzymali: Hanna Wąsowicz-Cićkiewicz (w kategorii lekarz dentysta), Tomasz Czerski (w kategorii lekarz specjalista) i Michał Zabłocki (w kategorii lekarz rezydent).

– To nagroda od lekarzy dla lekarzy – podkreślił Tomasz Czerski. – Ma wielką wagę. Chcę przekazać kolegom, którzy kończą studia, żeby pamiętali, że chory jest wszędzie taki sam. W każdym ośrodku zdrowia chce być dobrze i mądrze leczony.

Prezentację na temat działań Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przedstawiła koordynator mediów Maria Kłosińka. Młodzi lekarze mieli okazję do rozmów w kuluarach z przedstawicielami samorządu lekarskiego i zapoznania się z założeniami izbowej akcji #WspólneŚwięta, zwracającej uwagę na problem pozostawiania w okresie świątecznym w szpitalach osób starszych bez wskazań medycznych.

Najbardziej oczekiwanym momentem uroczystości i jej aktem końcowym było wręczenie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu”. To szczególne świadectwo gotowości do zawodowej, lekarskiej samodzielności przekazali młodym lekarzom prezes Łukasz Jankowski, wiceprezes Dariusz Paluszek, Mery Topolska-Kotulecka, członek Prezydium ORL, Paweł Doczekalski, przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy oraz Piotr Winciunas, przewodniczący Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu. W tym roku Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie przygotowała 437 „Praw wykonywania zawodu lekarza” i 140 „Praw wykonywania zawodu lekarza dentysty”.

ach

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie