10 grudnia 2019

Podmiot leczniczy, a nie lekarz jest zobowiązany do weryfikacji ubezpieczenia pacjenta

O problemie obciążania lekarzy kosztami refundacji pacjentów nieposiadających ubezpieczenia lub w przypadkach kłopotu z odnalezieniem dowodu ubezpieczenia w dokumentacji podmiotu leczniczego, w którym lekarz udzielał świadczenia, rozmawiano w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ. Rzecznik praw lekarza OIL dr Monika Potocka spotkała się w tej sprawie z p.o. dyrektora Michałem Dzięgielewskim.

Refundacja dotyczy recept dla pacjentów uprawnionych. Rzecznik wskazał, że w jego ocenie podmiotem odpowiedzialnym za brak weryfikacji ubezpieczenia u pacjenta jest podmiot leczniczy (świadczeniodawca), a nie lekarz, który ma zawartą umowę z podmiotem leczniczym i udziela świadczeń zdrowotnych w ramach tej umowy.

Strony zgodziły się, iż lekarz, który znalazł się w wyżej wskazanej sytuacji, powinien napisać do NFZ-u pismo wyjaśniające przedmiotową sprawę. NFZ natomiast w przypadku, gdy świadczeniodawcą był podmiot leczniczy, podejmie czynności wyjaśniające.

Na spotkaniu zgodzono się również, co do tego, że to podmiot leczniczy jako świadczeniodawca jest zobowiązany do weryfikacji ubezpieczenia pacjenta w systemie, jak i do archiwizowania ewentualnych oświadczeń pacjentów dotyczących objęcia ubezpieczeniem.

Proszę pamiętać, aby w umowie po stronie podmiotu leczniczego (świadczeniodawcy) był obowiązek weryfikacji aktualności ubezpieczenia danego pacjenta.

Jeżeli dotyczy Państwa opisany problem, macie pytania, potrzebujecie wsparcia – napiszcie do rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl.

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie