13 grudnia 2019

Biuletyny samorządów lekarskich wzięte na warsztat

O roli, jaką odgrywają i odgrywać powinny pisma izb lekarskich dyskutowali redaktorzy samorządowych gazet. Była mowa o drukowanych i elektronicznych wersjach, o celach prasy wydawanej przez izby, jak również uzupełnianiu się form papierowych z przekazami internetowymi i różnymi kanałami komunikowania. W spotkaniu zorganizowanym 6 grudnia przez Naczelną Izbę Lekarską uczestniczyli również przedstawiciele OIL w Warszawie.

Spotkanie składało się z części wykładowej oraz z dyskusji między uczestnikami. Wykład „Druk umiera czy żyje? Czyli jak tworzyć wizerunek izby lekarskiej magazynem drukowanym w dobie boomu technologicznego?” poprowadziła Urszula Radzińska, ekspert rynku content marketing, założyciel i prezes Stowarzyszenia Content Marketing Polska, członek International Content Marketing Forum. Dyskusja, która wywiązała się między uczestnikami pełna była wielu opinii, dyskutujący przedstawiali różne punkty widzenia i dzielili się swoimi doświadczeniami, pomysłami i obawami względem przyszłości biuletynów. W rozmowie moderowanej przez Martę Jakubiak, redaktor naczelną wydawanej przez NIL Gazety Lekarskiej, poruszano kwestie problemów przed jakimi stoją biuletyny, podsumowywano zrealizowane już działania, mówiono o wyzwaniach, jak również wzajemnym wspieraniu się i współpracy. Redaktorzy analizowali szereg wariantów docierania z treściami do odbiorców, zastanawiali się nad sposobami na zwiększenie czytelnictwa i uatrakcyjnienia biuletynów. Zgodnie stwierdzono, że tego rodzaju spotkania warsztatowe są potrzebne i inspirujące.

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie