13 lutego 2020

Wspólne działania dla zdrowia – porozumienie z m.st. Warszawą

Kluczowe założenia podpisanego dziś porozumienia to współpraca przy organizowaniu kampanii informacyjnych związanych ze zwiększaniem świadomości zdrowotnej mieszkańców oraz przy analizach funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie Warszawy. Dzięki wzajemnemu wspieraniu się, działania na rzecz zdrowia podejmowane przez naszą izbę, jak i przez miasto, zyskują na skuteczności i zasięgu.

Porozumienie podpisali 13 lutego w stołecznym ratuszu prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski i zastępca prezydenta m.st. Warszawy Paweł Rabiej.

Z miastem mieliśmy już okazje do współpracy, a to porozumienie wzmocni ją. Jako izba aktywnie funkcjonująca na terenie Mazowsza widzimy ogromny sens wspólnych działań z samorządami terytorialnymi. Inicjatywy służące zdrowiu pacjentów, zdrowiu mieszkańców warto podejmować i wspierać. Jesteśmy otwarci na współpracę również z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami, instytucjami, z którymi łączy nas ten sam cel, czyli troska o zdrowie – powiedział prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankowski.

Podczas dzisiejszego spotkania rozmawialiśmy o sytuacji warszawskich szpitali, o utworzeniu grup roboczych, skupiających się wokół planowanych akcji i problemów. Dyskutowaliśmy o pomysłach, które wraz z miastem będziemy realizować w kolejnych miesiącach i o kontynuowaniu działań już wspólnie prowadzonych.

Miasto w ubiegłym roku włączyło się w trzecią edycję kampanii społecznej #WspólneŚwięta organizowanej przez naszą izbę. W ramach #WspólnychŚwiąt (akcji zwracającej uwagę na problem samotności osób starszych i ich opiekunów) odwiedziliśmy Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wawrze, a na ekranach w środkach komunikacji miejskiej wyświetlane były plakaty promujące kampanię. Podczas ubiegłorocznych spotkań, prócz tematu polityki senioralnej, poruszaliśmy kwestie edukacji zdrowotnej w zakresie szczepień, rozmawialiśmy o tym, jak zachęcać lekarzy do pracy w warszawskich szpitalach i innych placówkach medycznych. Jedno z posiedzeń Rady Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy odbyło się w siedzibie naszej izby.

W podpisanym dziś porozumieniu w celu prowadzenia analiz systemowych strony zobowiązują się do: przekazywania posiadanych informacji dotyczących funkcjonowania opieki zdrowotnej niezbędnych do realizacji zadań (z zachowaniem przepisów odnoszących się do tajemnic ustawowo chronionych i ochrony danych osobowych), opiniowania (na wniosek drugiej strony) dokumentów, propozycji rozwiązań, informowania o stwierdzonych problemach związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia na terenie m.st. Warszawy, organizowania cyklicznych spotkań w celu wymiany informacji, opinii i wniosków, wspólnego występowania do organów władzy publicznej i podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie ochrony zdrowia w sprawach istotnych dla stron. Do zadań izby w zakresie kampanii informacyjnych należy: przygotowanie merytoryczne materiałów, które zostaną wykorzystane w akcjach, wydelegowanie osób o odpowiednich kwalifikacjach merytorycznych. Do zadań m.st. Warszawy tym zakresie należy: realizacja akcji poprzez np.: plakaty, ulotki, krótkie animacje na bazie plakatów, udostępnienie odpowiednich pomieszczeń, terenów (miejsca), koordynacja realizacji działań w ramach Urzędu m.st. Warszawy.

Tagi: , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie