5 marca 2020

„Wyjdź z twarzą” – szkolenie rzeczników prasowych i osób reprezentujących szpitale w mediach

Nasza izba organizuje dwudniowe szkolenie z myślą o osobach, których publiczne wypowiedzi wpływają na wizerunek środowiska lekarskiego. Kierujemy zaproszenia do każdego szpitala na Mazowszu. Jednym z celów jest właściwe reagowanie przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych. Wśród prowadzących będą prof. Jerzy Bralczyk i dziennikarz Maciej Orłoś.

Dwudniowe wydarzenie (8-9 maja), składające się z części szkoleniowych i warsztatowych przeznaczone jest dla osób wypowiadających się w mediach, zajmujących się komunikacją zewnętrzną szpitala, współpracą z dziennikarzami, organizowaniem konferencji prasowych, kreowaniem wizerunku placówki oraz działaniami przekładającymi się na budowanie wizerunku lekarzy jako grupy zawodowej.

Pierwszego dnia szkolenie poprowadzą profesjonaliści, autorytety w swoich dziedzinach – językoznawca, wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego, propagator poprawności języka profesor Jerzy Bralczyk oraz dziennikarz, prezenter, specjalista od autoprezentacji Maciej Orłoś – którzy od tego roku współpracują z redakcją „Miesięcznika Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Puls”.

Zaplanowane na drugi dzień warsztaty z udziałem psychologa, psychoterapeuty Agaty Urbańczyk oraz logopedy, fachowca od emisji głosu i technik mowy dr hab. Jagody Bloch pozwolą wzbogacić nabytą wiedzę o elementy związane z psychicznym i technicznym przygotowaniem do publicznych wystąpień i wypowiedzi. Dyskusje o działaniach w ramach realizowania strategii informacyjno-promocyjnych, o różnych formach przekazu, składających się na budowany na co dzień wizerunek poprowadzą dziennikarka, redaktor naczelna miesięcznika OIL w Warszawie „Puls”, rzecznik prasowy OIL w Warszawie Renata Jeziółkowska i lekarka, koordynator mediów OIL w Warszawie Maria Kłosińska.

– Z uwagi na coraz większą rolę mediów w przekazywaniu informacji związanych z ochroną zdrowia oraz kreowaniem wizerunku lekarzy w społeczeństwie, OIL w Warszawie postanowiła poprzez szkolenie wesprzeć osoby, które odpowiadają za reprezentowanie środowiska w przekazach publicznych. Szpitale niejednokrotnie muszą mierzyć się z kryzysowymi sytuacjami, medialną nagonką, hejtem. Osoba reagująca w imieniu szpitala często odgrywa kluczową rolę. Ponadto coraz istotniejsze jest wychodzenie z pozytywnym przekazem na zewnątrz. Troska o podwyższanie kompetencji takich osób, to działanie na rzecz całego środowiska lekarskiego. Program szkolenia uwzględnia wiele różnorodnych aspektów, dzięki czemu szkolenie będzie miało charakter kompleksowy i praktyczny. Ze względu na wartość merytoryczną i dobór prowadzących szkolenie z pewnością okaże się dla uczestników przydatne i ciekawe – podkreśla prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

Każdy szpital na Mazowszu otrzyma zaproszenie dla jednego przedstawiciela. Uczestnicy podzieleni zostaną na grupy, dzięki czemu szkolenie będzie skuteczniejsze.

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie