14 maja 2015

Niedługo postępowanie kwalifikacyjne na staż podyplomowy

Do końca lipca OIL w Warszawie będzie przyjmować wnioski o przydzielenie miejsca stażowego absolwentom uczelni medycznych. W tym roku wchodzi istotna nowość – średnia ze studiów, będąca jednym z najważniejszych kryteriów w postępowaniu kwalifikacyjnym przyznania miejsca zgodnie z preferencją młodego lekarza, na potrzeby postępowania w Izbie Warszawskiej będzie ustalana na podstawie karty okresowych osiągnięć studenta.

To dokument, który ma obowiązek prowadzić każda uczelnia, wydawany na wniosek absolwenta – określony rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.

– To istotne szczególnie dla państwa – zwrócił się prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie br. do studentów VI roku wydziałów lekarskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 14 maja w Centrum Dydaktycznym tej uczelni odbyło się spotkanie informacyjne na temat zasad kwalifikacji i odbywania stażu podyplomowego.

Jak wyjaśnił prezes, średnia była liczona szczególnie niekorzystnie dla absolwentów WUM. – Inne uczelnie dość liberalnie podchodziły do tej kwestii – dodał.

Przewodniczący izbowej Komisji ds. Stażu Podyplomowego Ładysław Nekanda-Trepka podkreślił, że uczelnia ma obowiązek wydać kartę każdemu wnioskującemu o nią absolwentowi.

Lekarz na terenie OIL w Warszawie będzie podawał we wniosku pięć preferowanych przez siebie miejsc stażowych w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Tomasz Imiela, członek Komisji ds. Stażu Podyplomowego apelował, by wskazać we wniosku przynajmniej jedno poza Warszawą.

Kwalifikacja na staż budzi sporo emocji, bowiem do rozdziału jest 574 miejsc stażowych, ale w różnych placówkach na terenie Warszawy (269 miejsc) i województwa mazowieckiego (279 miejsc). Decydujące kryteria o przyznaniu miejsca stażowego to:

  • zameldowanie na pobyt stały na obszarze działania OIL w Warszawie;
  • średnia ocen ze studiów;
  • maksymalna liczba lekarzy, którzy jednocześnie mogą odbywać staż w danym podmiocie.

Ładysław Nekanda-Trepka zwrócił uwagę, że średnia 4,50-5,0 daje możliwość odbycia stażu w preferowanym miejscu niezależnie od miejsca zameldowania w danym powiecie.

Kryteria, które są brane przez komisję, a następnie Prezydium ORL w przydzielaniu miejsc stażowych, to także udział w pracach badawczych w dziedzinie nauk medycznych oraz publikacje naukowe poświadczone przez Główną Bibliotekę Lekarską (wszelkie informacje na temat zaświadczenia znajdują się na stronie www.gbl.waw.pl.

Od decyzji Prezydium można się odwołać. Ładysław Nekanda-Trepka zwrócił jednak uwagę, że w ubiegłym roku złożono 130 odwołań, z których uwzględniono kilkanaście.

Przewodniczący Komisji poinformował, że program stażu jest ściśle określony i każdy stażysta musi go zrealizować. W razie niemożności zrealizowania części stażu z ważnych powodów (np. niemożność pełnienia dyżurów z racji ciąży), staż, który co do zasady trwa 13 miesięcy, jest przedłużany.

Prezes Andrzej Sawoni podkreślił, że staż jest niezwykle istotny dla pacjentów, którymi będzie się w całym swoim życiu zawodowym zajmował lekarz.

– Wychodząc z uczelni, jesteście państwo wyposażeni w wiedzę teoretyczną. Teraz czas na zdobywanie wiedzy praktycznej. Macie państwo czas na adaptację do zawodu, który jest obarczony najwyższą odpowiedzialnością i w którym pokłada się najwyższe zaufanie – powiedział Andrzej Sawoni.

Ładysław Nekanda-Trepka uwrażliwiał studentów na fakt, że choć podczas stażu lekarze mają ograniczone prawo wykonywania zawodu i mogą diagnozować i leczyć pacjentów pod nadzorem kierownika stażu bądź – w uzasadnionych wypadkach – innego lekarza z pełnym prawem wykonywania zawodu, to w sytuacjach nagłego zagrożenia życia czy zdrowia pacjenta, mają obowiązek wdrożyć konieczne postępowanie do czasu przejęcia leczenia i diagnozy przez lekarza z pełnym prawem wykonywania zawodu.

– Nie jest prawdą, że podczas stażu nic nie możecie państwo zrobić. Od postawy i aktywności stażysty w dużej mierze zależy, czego się nauczy – podkreślił.

Wynagrodzenie lekarza stażysty to 2007 zł. Za dyżury medyczne – dwa w tygodniu – uzyskuje 125 proc. stawki godzinowej. Staż jest finansowany ze środków budżetu państwa. Jego roczny koszt to ok. 180 mln zł w skali kraju.

Justyna Wojteczek

OSTATNIA AKTUALIZACJA 21 MAJA 2015 R.; KJ

 

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie