27 marca 2020

MZ: Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego stanu epidemii

Ministerstwo Zdrowia opublikowało zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zalecenia zostały opracowane przez konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją,  konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej oraz konsultanta krajowego w dziedzinie epidemiologii. Przy tworzeniu zaleceń współpracowali konsultanci krajowi w dziedzinach: protetyki stomatologicznej, ortodoncji, periodontologii oraz chirurgii stomatologicznej.

„Zalecana jest telefoniczna weryfikacja przyczyny zgłoszenia się do lekarza dentysty, umożliwiająca dostęp wyłącznie pacjentom, którzy wymagają udzielenia pilnej pomocy lekarskiej.”

„Zalecane jest ograniczenie zakresu działalności gabinetów stomatologicznych.”

„Zakres świadczeń stomatologicznych realizowanych w gabinecie w ramach ogólnej opieki podstawowej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i stomatologii zachowawczej powinien być ograniczony do wykonywania procedur niezbędnych w przypadku wykonywania pilnej interwencji, tj. występowania bólu, procesów zapalnych i ropnych, urazów, torbieli oraz stanów z wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań u pacjentów.”

 

Jakie są wytyczne MZ dotyczące zabezpieczenia gabinetu, w którym przyjmowany jest pacjent, wobec którego nie zachodzi podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2?

Zgodnie z zapisami dokumentu:

Wymagane zabezpieczenie dla gabinetu przyjmującego pacjenta bez podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2

1. Warunki jakie powinny być spełnione w gabinecie

Niezbędna jest standardowa wentylacja, ze stałą wymianą powietrza podczas wizyty stomatologicznej i po wyjściu pacjenta. Stąd zalecenie, aby przyjmować jednego pacjenta na godzinę. Po wyjściu pacjenta z gabinetu musi pozostać czas przeznaczony na sprzątniecie stanowiska i dezynfekcję unitu i powierzchni dotykowych, włączając klamki, uchwyty, umycie podłogi itp., oraz wymianę narzędzi. Niezbędna jest wymiana sprzętu na sterylne końcówki do turbiny, mikrosilnika, skalera oraz dmuchawki wodno-powietrznej.

2. Ochrona osobista zespołu stomatologicznego

Ze względu na wysokie ryzyko transmisji koronawirusa podczas zabiegów stomatologicznych, personel medyczny powinien być wyposażony w odzież ochronną, która zapewnia bezpieczeństwo. Stąd, zarówno lekarz dentysta jak i asystujący mu zespół powinni być zabezpieczeni:
• fartuchem jednorazowym z długim rękawem, czepkiem i ochraniaczami na buty, lub fartuchem z długim rękawem i czepkiem i ochraniaczami materiałowymi użytymi jako jednorazowe w przypadku możliwości prania w pralce znajdującej się w gabinecie
• maską chirurgiczną
• goglami/okularami oraz przyłbicą
• rękawiczkami jednorazowymi (powinny pokrywać mankiet fartucha).

3. Po wizycie pacjenta zasadniczą kwestią jest bezpieczne zdjęcie stroju ochronnego przez personel, a to oznacza wydzielenie specjalnego pomieszczenia do tej czynności. Po zdjęciu stroju ochronnego członek zespołu stomatologicznego powinien opuścić to pomieszczenie umyć ręce i je zdezynfekować. Zużyty strój ochronny powinien być umieszczony w worku na odpady, który po wypełnieniu musi być szczelnie związany. Pomieszczenie to też powinno być zdezynfekowane i wywietrzone. Odzież ochronną materiałową należy prać w pralce w temperaturze 60oC przez min. 40 minut.

4. Jeden pacjent na godzinę, bez osób towarzyszących; w przypadku dziecka jedna osoba towarzysząca – opiekun faktyczny.

 

Ministerstwo Zdrowia, zwróciło się również do wojewodów z prośbą o wyznaczenie na terenie każdego z województw podmiotów, których zadaniem będzie udzielanie świadczeń w sytuacjach nagłych pacjentom z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, osobom z potwierdzonym zakażeniem lub w trakcie kwarantanny.

 

Do pobrania: Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Źródło: MZ, NIL

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie