27 marca 2020

Koronawirus: zalecenia MZ wnikliwie komentuje Andrzej Cisło

[infodent24.pl] W zaprezentowanych przez MZ zaleceniach dla lekarzy dentystów, kierowników praktyk i podmiotów leczniczych jest pewien wzorzec do dokonania oceny możliwości udzielania świadczeń, w tym świadczeń gwarantowanych – pisze wiceprezes NRL Andrzej Cisło i przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL. Wskazuje on jednocześnie kwestie, nad którymi trzeba się pilnie pochylić.

W komunikacie z 15 marca 2020 r. NFZ poza zaleceniem ograniczenia przyjęć do niezbędnych nadmienił również o przepisie §9 ust.5 OWU.

Trzeba bowiem wiedzieć, że ograniczenie świadczeń do przypadków pilnych nie jest przerwą w udzielaniu świadczeń. Przerwę taką zgodnie z §9 ust.2 zgłasza się z wyprzedzeniem 30-dniowym. W tym wypadku przepis przewiduje pozyskanie zgody dyrektora oddziału NFZ. Prezes NRL skierował 12 marca pismo do Ministra Zdrowia , aby w nowelizacji Ogólnych Warunków Umów skrócił znacząco ten termin. Tak się nie stało – termin 30 dniowy pozostał.

Inną procedurą jest zaprzestanie udzielania świadczeń bez ww. procedury pozyskiwania zgody. Pojawienie się w Komunikacie z 15 marca wzmianki o przepisie §9 ust.5 było naturalnym uzupełnieniem. Przepis ten bowiem rutynowo stosujemy w razie nagłego zachorowania, czy zdarzeń losowych.

§9.5.: W przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca niezwłocznie podejmuje czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń, powiadamiając jednocześnie oddział wojewódzki Funduszu o tym zdarzeniu i podjętych czynnościach.

W przypadku epidemii COVID19 przepis ten może być zastosowany w pewnych sytuacjach.

 

[Publikacja z dn. 26.03.2020, infodent24.pl]

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie