31 marca 2020

Pytamy MZ o dane dot. kwarantanny i zachorowań na Covid-19 wśród lekarzy

Z uwagi na fakt, że wciąż brakuje zbiorczych informacji dot. zachorowań i kwarantanny z powodu Covid-19 wśród lekarzy w Polsce, OIL w Warszawie zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z pytaniami i prośbą o pomoc w pozyskaniu danych. W odpowiedzi pana Wojciecha Andrusiewicza, Rzecznika Prasowego Ministra Zdrowia czytamy, że: „Ministerstwo Zdrowia nie posiada statystyk ze względu na wykonywany zawód”.

My mamy pewność, że na Mazowszu zakażonych koronawirusem jest 24 lekarzy. Tylu zgłosiło się do izby (stan na 1 kwietnia) w sprawie odszkodowań, które OIL w Warszawie zapewniła (w ramach dodatkowego wsparcia) dla pierwszych stu zakażonych lekarzy.

Poniżej treść naszego pisma z pytaniami do Ministra Zdrowia i uzasadnieniem, dlaczego statystyki dotyczące lekarzy są tak ważne:

 

Szanowny Panie Ministrze,

z uwagi na fakt, że Ministerstwo Zdrowia, kierując się spójnością przekazu, podaje do publicznej wiadomości zbiorcze informacje dotyczące epidemii koronawirusa (m.in. kwarantanny, zachorowań, zgonów), zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dane odnoszące się do lekarzy.

Bardzo proszę o odpowiedź na pytania:

  • Ilu lekarzy obecnie jest w kwarantannie?
  • U ilu lekarzy potwierdzono dotychczas zarażenie się koronawirusem?
  • Dane dotyczące powyższych pytań odzwierciedlają sytuację na jaki dzień?
  • Ilu lekarzy łącznie zostało poddanych kwarantannie od czasu stwierdzenia pierwszego przypadku zachorowania na COVID-19 w Polsce (do momentu udzielenia odpowiedzi)?

Zbyt mała liczba lekarzy w Polsce przy dodatkowej absencji personelu medycznego, wynikającej z zakażeń, powodują problemy w organizacji leczenia; często choroba lekarza oznacza lukę w grafiku szpitalnych dyżurów. Pozyskanie precyzyjnych informacji w zakresie zachorowań i kwarantanny jest dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie istotne z punktu widzenia podejmowanych przez OIL działań w zakresie wspierania lekarzy.

Pragnę nadmienić, że Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie gotowa jest podjąć współpracę z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia w kwestii priorytetyzacji testów dla medyków. Celem jest zmniejszenie skali wykluczania lekarzy z leczenia pacjentów. Podkreślamy, że testy są kluczowe, gdyż zakażenie lekarza oraz podejrzenie o zakażenie wyłączają go na wiele dni z pomocy pacjentom, co w obecnej, rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej stanowi ogromne zagrożenie.

Znajomość statystyk i wiarygodny obraz rzeczywistości odzwierciedlony w liczbach są dla nas istotne dla precyzyjnej oceny niebezpieczeństw, a tym samym reakcji. Oficjalne dane udostępnione przez rząd hiszpański (na dzień 27 marca) wskazują, że 9944 lekarzy i pielęgniarek w tym kraju poddanych jest kwarantannie. Posiadanie tego typu informacji odnoszących się do naszego kraju jest dla samorządu lekarskiego niezbędne.

Mając powyższe na względzie, zwłaszcza, że sytuacja jest dynamiczna, bardzo proszę o niezwłoczne odpowiedzi na nasze pytania.

 

Z wyrazami szacunku,

Renata Jeziółkowska

redaktor naczelna „Miesięcznika Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Puls”

rzecznik prasowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

 

Dokumenty do pobrania

Tagi: , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie