18 września 2021

OIL w Warszawie zachęca lekarzy do zdalnego załatwiania izbowych spraw

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00. Biuro Obsługi Lekarza dla osób planujących osobiste stawiennictwo czynne jest w godzinach 10.00-15.00. Dostosowując się do obecnej sytuacji epidemicznej zachęcamy do elektronicznego, korespondencyjnego i telefonicznego załatwiania spraw.

Nasza izba deklaruje elastyczność względem terminów (o ile pozwalają na to przepisy prawa) oraz zgodnie z odgórnymi zaleceniami zmienia daty izbowych wydarzeń bądź odwołuje te zaplanowane.

Prosimy by interesanci, w miarę możliwości, dokonywali płatności przelewem. Osobom uiszczającym opłaty w kasie znajdującej się w siedzibie Izby rekomendujemy płatność kartą, a nie gotówką.

Kasa jest czynna we wtorki i środy w godz. 9.00-15.00 (przerwa 13.00-13.30).

„Lekarze są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem, więc nie bierzemy pod uwagę zamykania izby, a wręcz przeciwnie – skupiamy się na organizowaniu różnych form wsparcia dla lekarzy oraz dostosowujemy pracę izby do niestandardowych okoliczności. Musimy uwzględniać decyzje rządowe oraz wytyczne i rekomendacje, co owszem stanowi utrudnienie, ale nie blokuje naszych działań” – powiedział prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

 • Składki – obsługa możliwa z pominięciem kontaktu osobistego: formularze znajdują się na stronie internetowej (https://izba-lekarska.pl/skladki/formularze/), Twój numer konta (https://izba-lekarska.pl/skladki/twoj-numer-konta/), przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej na mail: skladki@oilwaw.org.pl; informacje udzielane telefonicznie pod telefonem: 22 54 28 338, 54 28 339, 54 28 396, 54 28 378 w godzinach pracy biura.
 • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego – pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, przyjmuje lekarzy oraz organizatorów szkoleń z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przyjmowanie dokumentów odbywa się w biurze oraz za pośrednictwem poczty mailowej, rekomendujemy kontakt telefoniczny z przeniesieniem ciężaru na zdalne załatwianie spraw, jeśli nie wymagają fizycznej obecności w biurze ODZ.
 • Staż podyplomowy – stażyści mogą przesłać drogą mailową: staz@oilwaw.org.pl skan karty stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty oraz wypełniony arkusz Excel do sprawdzenia poprawności wypełnionych informacji. Po weryfikacji drogą elektroniczną lekarz osobiście dostarcza komplet dokumentów Komisji ds. stażu umawiając się wcześniej przez formularz. Absolwenci uczelni medycznych składający dokumenty na staż podyplomowy do dnia 30 lipca 2021 r. przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00 (wymagana rezerwacja terminu wizyty). Opis procedury.
 • Prawo Wykonywania Zawodu – bezpośrednia obsługa interesantów w Biurze Obsługi Lekarza odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu (wymagana rezerwacja). W przypadku zamiaru załatwienia sprawy niewymagającej osobistego stawiennictwa, lekarze, lekarze dentyści proszeni są o kontakt drogą mailową: p.rejestracja@oilwaw.org.pl lub telefoniczną 22 54 28 316. Wykaz niezbędnych dokumentów wraz z drukami wniosków oraz oświadczeń do pobrania znajdują się na stronie https://izba-lekarska.pl/prawo-wykonywania-zawodu/procedury-i-formularze/. Wnioski dotyczące wydania zaświadczeń UE znajdują się pod adresem: https://izba-lekarska.pl/prawo-wykonywania-zawodu/wyjazd-do-ue/
 • Praktyki – Biuro Obsługi Lekarza  dla interesantów planujących osobiste stawiennictwo w izbie czynne jest w każdą środę w godzinach 10.00-15.00, obsługa z pominięciem kontaktu osobistego: drogą elektroniczną poprzez system RPWDL (składanie wniosków, dokumenty do pobrania) oraz kontakt mailowy: praktyki@oilwaw.org.pl i telefoniczny 22 54 28 319 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.45-15.45.
 • Rada Funduszu Samopomocy – wnioski o becikowe, zapomogi, pożyczki socjalne, pożyczki szkoleniowe i odprawy pośmiertne można składać również mailowo pod adresem: fundusz@oilwaw.org.pl; kontakt telefoniczny: 22 54 28 333.
 • Zespół ds. szczepień – informacje na temat refundacji szczepionek przeciwko meningokokom typu B można uzyskać telefonicznie: 22 54 28 333; kontakt mailowy: szczepienia@oilwaw.org.pl
 • Komisja ds. Kultury – pytania dot. komisji (konkursy, warsztaty, wydarzenia) można kierować pod adres e-mail: komisjakultury@oilwaw.org.pl; kontakt telefoniczny: 22 54 28 333.
 • Komisja ds. Sportu – pytania dot. komisji (w szczególności kart sportowych dla lekarzy) można kierować pod adres e-mail: komisjasportu@oilwaw.org.pl; kontakt telefoniczny: 22 54 28 333.
 • Komisja Współpracy z Zagranicą – pytania dot. komisji (w szczególności programu Stypendialnego ORL w Warszawie) można kierować pod adres e-mail: g.ciszewska@oilwaw.org.pl; kontakt telefoniczny: 22 54 28 390 lub 698 838 971.
 • Okręgowy Sąd Lekarski – sąd działa na normalnych zasadach, strony są proszone o potwierdzenie obecności w dniu rozprawy telefonicznie: 22 54 28 320, lub mailowo: kancelariaosl@oilwawa.org.pl. W czwartki kancelaria OSL jest nieczynna (dzień wewnętrzny).
 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Korespondencję można złożyć na recepcji lub przysłać pocztą. Kontakt tel.: 22 542 83 24/22/27, e-mail: oroz@oilwaw.org.pl Rzecznik przyjmuje jedynie osoby wezwane, bądź po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikami biura OROZ.
 • Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów oraz pomoc psychologiczna – kontakt mailowy: pelnomocnikzdrowia@oilwaw.org.pl, kontakt sms-em, telefonicznie lub przez WhatsApp: 660 672 133.
 • Komisja Bioetycznaprosimy o dostarczanie dokumentów drogą pocztową lub w ustalonych przypadkach drogą elektroniczną. Odbiór dokumentacji następuje po uprzednim umówieniu. Nie potwierdzamy kurierom odbioru przesyłek. Potwierdzenia złożenia dokumentacji przesyłamy elektronicznie lub pocztą.; e-mail: k.brama@oilwaw.org.pl, j.puchala@oilwaw.org.pl, nr tel.: 22 54 28 312
 • Prawnik dla Lekarza – kancelaria udziela porad prawnych telefonicznie (728 988 518) oraz mailowo (prawnikdlalekarza@oilwaw.org.pl), w poniedziałek w godz. 10.00-18.00, we wtorek-piątek w godz. 9-17.00.
 • Rzecznik Praw Lekarza – kontakt mailowy: rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl, kontakt telefoniczny w godz. 10.00-17.00: nr tel. RPL – 512 331 230, nr tel. działu prawnego RPL – 691 224 246.
 • Delegatura Radomska – Interesantów chcących załatwić sprawy osobiście w biurze zapraszamy w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 7.30-15.30 oraz w środy w godz. 8.00-16.00. Obsługa możliwa również z pominięciem kontaktu osobistego; wszystkie formularze znajdują się na stronie internetowej (izba-lekarska.pl), przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej pod adres radom@oilwaw.org.pl lub pocztą; kontakt telefoniczny: 48 331 36 62.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 23.06.2021, KJ

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie