10 kwietnia 2020

Odpady wysoce zakaźne?- odpowiedź GIS

Odpady medyczne, nawet powstałe wskutek leczenia pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 są odpadami klasy B (nie A) i podlegają odbiorowi na dotychczasowych zasadach.

Jak wspomniano w odpowiedzi: „W konsekwencji wsposób niezakłócony można kontynuować dotychczasowy sposób postępowania z odpadami medycznymi, w tym o właściwościach zakaźnych innych niż wysoce zakaźne,zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi . W tej sytuacji należy uznać, że transport odpadów odbieranych zplacówek udzielających świadczeń w zakresie walki z COVID-19 dotyczy transportu odpadów klinicznych kategorii B (UN 3291) według ADR.”

Źródło informacji.

Dokumenty do pobrania

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie