17 kwietnia 2020

Tarcza – jak to rozgryźć?

Dla tych wszystkich, którzy jeszcze rozgryzają „tarczę antykryzysową” – kilka słów podpowiedzi. Stosunkowo duża liczba opcji do wykorzystania może sprawiać wrażenie dużej palety możliwości uzyskania wsparcia. Nie do końca tak jest, ponieważ w przepisach ustanawiających większość instrumentów „tarczy” zawarte jest zastrzeżenie uniemożliwiające otrzymanie kolejnego wsparcia na ten sam cel, lub na te same osoby.

Dlatego zacząć wypada od porady skierowanej:

  • Do lekarzy wynajmujących lokal na gabinet od jednostki samorządu terytorialnego, aby przyjrzeli się systemowi umorzeń i rozłożeń należności- wymagany jest bowiem wniosek, a w kązdej gminie może wygladać to w praktyce  inaczej
  • Do lekarzy będących mikroprzedsiębiorcami : w zależności od wielkości firmy mikropożyczka (do 5 tys.zł) może być symboliczną kroplą w morzu, ale może też być (w przypadku np jednego zatrudnionego pracownika) wsparciem równym  uldze związanej ze zwolnieniem ze składek ZUS. Co najważniejsze: mikropożyczka może być łączona z pozostałymi formami wsparcia. Istotny jest tu cel określony w przepisach – nie jest nim wsparcie pensji , czy składek ale „bieżące potrzeby przedsiębiorstwa”. Nie trzeba we wniosku określać szczegółowo celu. Może to być w naszym przypadku każda potrzeba gabinetu- np zakup drożejącego wyposażenia ochrony indywidualnej, przystosowanie gabinetu do pracy w nowych warunkach itd. Co ważne, pożyczka będzie umarzana, jeśli w okresie 3 miesięcy od jej otrzymania przedsiębiorca nie zmniejszy stanu zatrudnienia. W celu pozyskania tego wsparcia należy odszukać witrynę swojego miejscowego Urzędu Pracy i odszukać ogłoszenie o naborze wniosków. Następnie na witrynie praca.gov.pl odszukać wniosek PSZ-PKDG i wypełnić go zgodnie z instrukcją. Przepisy dotyczące składania wniosków o większość pozostałych form wsparcia zawierają ograniczenie daty złożenia wniosków do 14 dni po ogłoszeniu naboru. Przepis ustanawiający mikropozyczkę nie zakreśla tego terminu- mówi tylko, ze wniosek składa się „po ogłoszeniu naboru”.

Źródło i więcej informacji.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie