22 czerwca 2020

Prezydium ORL w Warszawie przeciw zaostrzeniu kar za tzw. błędy medyczne

APEL PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE  Z DNIA 22 CZERWCA 2020 r.

w sprawie natychmiastowego i trwałego wycofania się przez rządzących z projektowanych przepisów zaostrzających odpowiedzialność karną lekarzy za tzw. błędy medyczne, ujętych w projekcie nowelizacji art. 37a kodeksu karnego w ustawie z dnia 4 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, działając na podstawie art. 5 pkt 14, 15, 16 oraz 20 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich, w związku z § 9 pkt 4 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie stanowiącego załącznik do Uchwały nr 16/Z-VIII/18 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie, stojąc na straży godnych warunków wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz mając na względzie kluczową rolę wzajemnego zaufania pomiędzy lekarzami i pacjentami wzywa Władze Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego zaprzestania forsowania zmian w kodeksie karnym, powodujących zaostrzenie odpowiedzialności karnej za tzw. błędy medyczne.

Oczekujemy, że ten kierunek zmian w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów zostanie trwale zaniechany.

Wyczerpujące dane naukowe z wielu krajów świata wskazują, że zaostrzanie kar za tzw. błędy medyczne nie sprzyja promowaniu bezpieczeństwa pacjentów, utrwalając system patologicznych represji na systemie ochrony zdrowia.

Za przejaw cynicznej arogancji i hipokryzji uznajemy forsowanie powyższych przepisów po tygodniach epatowania fałszywą wdzięcznością dla pracowników ochrony zdrowia za trud ich codziennej pracy w warunkach pandemii COVID-19.

Za groteskowy i anegdotyczny uznajemy również luźny związek tytułu ustawy z zawartymi w niej rozwiązaniami w obszarze prawa karnego, w szczególności w zakresie karania lekarzy za tzw. błędy medyczne.

Nadmieniamy, że jako samorząd zawodowy, uchwalający prawo dla swoich potrzeb, pozostajemy zażenowani poziomem merytoryczno-organizacyjnym procesu legislacyjnego.

Wobec nieakceptowalnego kształtowania warunków wykonywania zawodu w Polsce, nie dysponujemy argumentami, by zniechęcać lekarzy do emigracji – nie będącej emigracją stricte zarobkową, ale formą ratunku przed bezprecedensowymi w krajach cywilizowanych przepisami, będącymi w istocie przejawem braku zrozumienia właściwego modelu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem. Projektowane brzmienie przepisów spowoduje również – w naszej ocenie – migracje pacjentów i ich rodzin za terapiami ratującymi zdrowie i życie ale obarczonymi dużym ryzykiem i mogącymi skutkować – w przypadku niepowodzenia – karą pozbawienia wolności dla Medyka.

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie