9 października 2020

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało Rzecznikowi Praw Lekarza ws. „wolontariatu” po nowelizacji ustawy o ZLiLD

Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie uzyskał interpretację Ministerstwa Zdrowia ws. przepisów nowelizacji ustawy o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty. Pytanie RPL dotyczyło osób odbywających szkolenie specjalizacyjne na zasadach „wolontariatu”.

W związku z wejściem życie ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (i w kontekście art. 16 tej ustawy) Rzecznik Praw Lekarza zauważył konieczność zmian zapisów w umowach, które były zawierane w celu odbycia szkolenia specjalizacyjnego na zasadach tzw. „wolontariatu”. W związku z tym RPL wystąpił do Ministerstwa Zdrowia o interpretację znowelizowanej ustawy.

W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia wskazało, iż znowelizowane przepisy oznaczają, że od wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o ZLiLD oraz niektórych innych ustaw podmioty szkolące, które miały zawarte z lekarzami umowy cywilnoprawne na zasadach tzw. „wolontariatu”, muszą dokonać ich aneksowania, w celu wprowadzenia do treści umów zapisów o wynagrodzeniu, które nie będzie mogło być niższe niż wysokość minimalnej stawki godzinowej za pracę ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).

W przypadku problemów z aneksowaniem umów, prosimy o kontakt mailowy z naszym Rzecznikiem Praw Lekarza (podając swoje dane i nazwę placówki):  rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl.

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie