2 listopada 2020

Materiały dydaktyczne dotyczące COVID-19

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie na prośbę wojewody udostępnia pakiet materiałów dydaktycznych do prowadzenia szkoleń dla personelu medycznego kierowanego do pracy z pacjentami chorymi na COVID-19 przekazanych przez ministra zdrowia.

Zestaw pomocniczy gromadzi materiały zgodne ze stanem wiedzy na 26 października br. Zawiera między innymi zalecenia i wytyczne instytucji: Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

W pakiecie odnaleźć można także filmy instruktażowe dotyczące intubacji i prowadzenia wentylacji mechanicznej pacjenta.

Materiały pomocnicze do prowadzenia szkoleń dla personelu medycznego kierowanego do pracy z pacjentami chorymi na COVID-19 (w odniesieniu do pkt 3 i 4 jeżeli posiadają Państwo materiały własne o podobnej treści to oczywiście nie ma przeszkód, żeby posługiwać się własnymi materiałami dydaktycznymi)

  1. Wytyczne i zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, w tym zalecenia dot. krytycznie chorych na COVID-19 oraz

https://konsultantait.gumed.edu.pl/

  1. Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.
  2. Film instruktażowy dot. pracy z pacjentem wentylowanym mechanicznie dla pielęgniarek/ ratowników medycznych przygotowany przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Pana prof. Radosława Owczuka oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, Panią dr Edytę Cudak.
  1. Film instruktażowy dla studentów medycyny/lekarzy dot. intubacji i prowadzenia wentylacji mechanicznej pacjenta udostępniony przez Śląski Uniwersytet Medyczny, pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Pana prof. Radosława Owczuka.
  2. Program kursu z intensywnej terapii dla lekarzy posiadających inna specjalizację
  3. Materiały edukacyjne dla pielęgniarek/ratowników medycznych: AWARYJNA ADAPTACJA DO PRACY W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII DLA PIELĘGNIAREK NIEPRACUJĄCYCH W ODDZIAŁACH INTENSYWNEJ TERAPII (Tłumaczenie procedur szybkiego reagowania na język polski za zgodą World Federation of Critical Care Nursing (WFCCN) z dnia 2.04.2020 r.).

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie