4 listopada 2020

Izba systematycznie interweniuje w kwestii lekarskich problemów związanych nie tylko z epidemią

Przyświecające Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie hasło #IzbaDlaLekarza jest realizowane nawet mimo drastycznego wzrostu liczby chorych na Covid-19 i dramatycznej sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Jedną z płaszczyzn jest wyjaśnianie wątpliwości dotyczących nieustannie i dynamicznie zmieniającego się prawa.

Zespół ds. Matek Lekarek Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie skierował do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego pismo z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących przepisów znowelizowanej ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Pytania skierowane w połowie października przez przewodniczącą Zespołu ds. Matek Lekarek dotyczyły pracy ciężarnych lekarek podczas szkolenia specjalizacyjnego, a konkretnie ich pracy w nocy i w godzinach nadliczbowych. Kolejnym problemem poruszonym w piśmie były wątpliwości w kwestii terminu wejścia w życie niektórych przepisów ustawy.

Nie jest to pierwsze zapytanie skierowane przez OIL w Warszawie do Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy o ZLiLD. Wcześniej z prośbą o interpretację nowych przepisów zwracał się Rzecznik Praw Lekarza Monika Potocka. Prośba ta dotyczyła umów osób odbywających szkolenie specjalizacyjne na zasadach tzw. wolontariatu.

Rzecznik Praw Lekarza w ostatnim czasie angażował się także po stronie lekarzy ws. sporów o dostępność preferencyjnych składek ZUS dla zakładających działalność gospodarczą. W jednej z takich spraw sąd przyznał rację lekarzowi.

Dotychczasowe stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyrażone w indywidualnych interpretacjach wskazywało, iż lekarz stażysta, który po ukończeniu stażu podyplomowego zakłada jednoosobową działalność gospodarczą i chce skorzystać z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne i jednocześnie nawiązuje współpracę z podmiotem szkolącym, u którego odbywał się staż podyplomowy, nie ma prawa skorzystać z preferencyjnych składek.

24 września 2020 r. został wydany wyrok przez Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w treści którego stwierdzono, że stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest nieprawidłowe, tym samym Sąd przyznał rację lekarzowi, który zawnioskował o wydanie indywidualnej interpretacji w przedmiotowej kwestii, tj. w zakresie prawa do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w zadeklarowanej kwocie nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie