26 maja 2015

MZ: mniej niż 350 lekarzy geriatrów, kolejnych 170 się szkoli

W Polsce jest mniej niż 350 lekarzy geriatrów, kolejnych ok. 170 się szkoli; pielęgniarek geriatrycznych jest mniej niż 500, a kolejne ok. 500 jest w trakcie szkolenia – wynika z danych resortu zdrowia przekazanych we wtorek posłom.

Informację na temat ochrony zdrowia wobec wielkich zespołów geriatrycznych przedstawił posłom sejmowej komisji polityki senioralnej wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki.

Wielkie zespoły geriatryczne (WZG) to typowe dla wieku podeszłego przewlekłe, wieloprzyczynowe zaburzenia, które znaczenie zwiększają ryzyko niesprawności i negatywnie wpływają na jakość życia osób starszych. Ryzyko ich wystąpienia narasta z wiekiem. Należą do nich: upadki, nietrzymanie moczu lub kału, depresja, otępienie, zaburzenia wzroku i słuchu, a także np. odleżyny czy niedożywienie.

Z informacji przekazanych posłom wynika, że obowiązujący system organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, na chwilę obecną, nie uwzględnia ani też nie definiuje WZG, co – jak podkreślono – nie ogranicza możliwości wypracowania i stworzenia w przyszłości regulacji wychodzących naprzeciw zmniejszaniu ryzyka występowania WZG.

Ministerstwo zdrowia zapewnia, że dostrzega problemy polskiej geriatrii oraz występujące trendy demograficzne i podejmuje działania w zakresie edukacji geriatrycznej oraz zapewnienia seniorom dostępności do świadczeń.

W informacji przygotowanej dla posłów wskazano, że specjalizacja w dziedzinie geriatrii znalazła się na liście priorytetowych, co ma zwiększyć zainteresowanie nią. Umieszczenie na liście specjalizacji priorytetowych daje możliwość ustalenia wyższego zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia lekarza rezydenta. Do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie geriatrii, według MZ, uprawnione są obecnie 34 jednostki, dysponujące łącznie 226 miejscami w tej dziedzinie.

Z informacji MZ wynika, że liczba lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie geriatrii w Polsce wynosi 343, w tym 332 wykonujących zawód (według danych Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP, prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską, stan na koniec kwietnia br.) W trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie geriatrii jest 169 lekarzy (wg danych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, stan na koniec marca br.).

Jak przekazano posłom, w postępowaniu kwalifikacyjnym w marcu 2015 r. minister zdrowia przyznał 22 rezydentury w dziedzinie geriatrii, na łączną liczbę 1612 rezydentur przyznanych we wszystkich dziedzinach, co według MZ pokryło w 100 proc. zapotrzebowania na rezydentury w tej dziedzinie zgłoszone przez wojewodów. Resort planuje w postępowaniu kwalifikacyjnym w październiku przyznanie 4915 rezydentur; w dziedzinie geriatrii także w zgodzie z zapotrzebowaniem sygnalizowanym przez wojewodów.

Z danych przekazanych we wtorek posłom wynika, że w Polsce liczba pielęgniarek z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego wynosi 465 (stan z końca 2014 r.) W trakcie szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie jest 538 pielęgniarek (stan z kwietnia br.)

Ministerstwo podało także m.in., że od 2012 r. prowadzony jest projekt „wsparcia systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”. Jego celem jest poprawa opieki nad osobami w wieku podeszłym poprzez podniesienie kompetencji kadr medycznych. Szkolenie jest skierowane dla lekarzy POZ (w wymiarze 21 godzin) oraz dla pielęgniarek POZ, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych i terapeutów środowiskowych (40 godzin).

Resort zdrowia wskazał w informacji dla posłów, że w związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na usługi pielęgnacyjne oraz pogłębiającym się deficytem w zakresie zabezpieczenia świadczeń pielęgnacyjnych nas osobami niesamodzielnymi, resort edukacji narodowej wprowadził możliwość kształcenia w zawodzie opiekun medyczny. Kształcenie w tym zawodzie może być prowadzone zarówno w szkołach policealnych, jak i na kwalifikowanych kursach zawodowych. Według danych MEN kształcenie w zawodzie opiekun medyczny prowadziło w zeszłym roku 291 szkół. Dla porównania w 2008 r. było prowadzone w 4 szkołach, w 2010 r. – w 110, w 2012 r. – w 195.

Z danych MZ wynika, że następuje systematyczny wzrost zatrudnienia opiekunów medycznych w placówkach ochrony zdrowia. W 2014 r. zatrudnionych było ich ok. 3 tys.

Radziewicz-Winnicki przypominał także o pracach nad utworzeniem Instytutu Geriatrii, który ma powstać w oparciu o Instytut Reumatologii im. prof. Eleonory Reicher. ktl/ akw/

PAP 24_24

Tagi: , , , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie