10 marca 2021

„Wolontariat”, a zmiana finansowania umów cywilnoprawnych

Ministerstwo Zdrowia podziela stanowisko Rzecznika Praw Lekarza: powód rozwiązania umowy o szkolenie nie może nastąpić na skutek wypowiedzenia bez uzasadnienia, a wręcz uzasadnienie musi wskazywać iż wypowiedzenie to nastąpiło tylko z przyczyn, które uniemożliwiają odbywanie szkolenia specjalizacyjnego. Przyczyny te wymienione są w art. 16o ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Konsekwencją dla jednostki szkoleniowej za wypowiedzenie umowy lekarzowi bez podania przyczyny wypowiedzenia, będzie utrata przez jednostkę szkoleniową miejsca szkoleniowego.

Rzecznik Praw Lekarza – Monika Potocka w związku z faktem rozwiązywania umów cywilnoprawnych o szkolenie specjalizacyjne w trybie tzw. wolontariatu przez kierowników podmiotów leczniczych, wystosowała 1 lutego 2021 r. pismo do Ministerstwa Zdrowia o zajęcie stanowiska i podjęcie niezwłocznych działań mających na celu zaprzestanie przez kierowników podmiotów leczniczych takiej praktyki, która jest w ocenie Rzecznika Praw Lekarza niezgodna z prawem.

W związku z kontynuacją tematu jakim jest „wolontariat” Rzecznik Praw Lekarza – Monika Potocka zwróciła się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o opublikowanie oraz przesłanie do wszystkich podmiotów leczniczych, w których odbywa się szkolenie specjalizacyjne na zasadach tzw. „wolontariatu”, informacji o obowiązku aneksowania przez kierowników tych jednostek umów cywilnoprawnych lekarzy, którzy realizują program szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 znowelizowanej ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Wojewoda Mazowiecki poinformował, że wystąpił do kierowników podmiotów leczniczych z pismem zwracającym uwagę m.in. na zmianę finansowania umów cywilnoprawnych o szkolenie specjalizacyjne na zasadach tzw. „wolontariatu” i konieczność aneksowania umów zawartych z lekarzami, w celu wprowadzenia zapisów o wynagrodzeniu.

W przypadku problemów z aneksowaniem umów, prosimy o kontakt mailowy z naszym Rzecznikiem Praw Lekarza (podając swoje dane i nazwę placówki):  rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 10.03.2021 R.

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie