21 grudnia 2020

Reakcja OIL na doniesienia medialne związane z OROZ

W związku z doniesieniami medialnymi radia TOK FM dotyczącym m.in. prowadzonego przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie postępowania dyscyplinarnego w sprawie lekarzy Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM w Warszawie informujemy, że Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Łukasz Jankowski zwrócił się do Pani dr n. med. Eweliny Bobek-Pstruchy pełniącej funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o dokonanie analizy tych doniesień oraz ewentualnie zintensyfikowanie czynności proceduralnych prowadzonych przez niezależny organ Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, jakim jest pion rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Jednocześnie biorąc pod uwagę, że nadzór nad okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej pełni Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie zwrócił się z prośbą do NROZ o objęcie tego postępowania dyscyplinarnego osobistym nadzorem i wszczęcie kontroli w sprawie.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie