30 grudnia 2020

Rok 2020 w OIL w Warszawie

Mijający rok w ochronie zdrowia, a więc także dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, przebiegał pod znakiem epidemii koronawirusa. Niestety, tak jak w medycznej rzeczywistości, tak i w systemie dolegliwości przewlekłe nie zniknęły wraz z pojawieniem się COVID-19. Dlatego wciąż zabiegaliśmy o poprawę sytuacji lekarzy i pacjentów oraz naprawę całego systemu ochrony zdrowia.

Początek 2020 r. nie zwiastował, że trzeba będzie zmienić formułę wielu zaplanowanych na najbliższych 12 miesięcy przedsięwzięć lub całkiem je odwołać. Styczeń, choć skąpy w śnieg, był okazją do lekarskiego kuligu. Bez zakłóceń przez pierwsze dwa miesiące roku odbywały się sportowe niedziele. Licznik zatrzymał się na dziewięciu takich spotkaniach. Ostatnie miało miejsce 8 marca i była to kobieca sportowa niedziela. Aktywność fizyczna, mimo ograniczeń, nie zniknęła z naszego pola widzenia, dlatego jesienią zorganizowaliśmy drużynę OIL w Warszawie, która wystartowała w biegu Runmageddon. W styczniu i lutym udało się przeprowadzić spotkania dla seniorów w Klubie Lekarza.

Praca i współpraca

Nim nastała epidemiczna wiosna, zdążyliśmy zawrzeć porozumienie z władzami miasta stołecznego Warszawy. Kluczowym założeniem podpisanego 13 lutego dokumentu była współpraca w organizowaniu kampanii informacyjnych związanych ze zwiększaniem świadomości zdrowotnej mieszkańców oraz analizowaniu funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie Warszawy. To kontynuacja działań z 2019 r., kiedy miejski samorząd włączył się w kampanię społeczną OIL #WspólneŚwięta.

Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i naukowymi zaczęła się jeszcze zimą i trwała mimo pandemii. W styczniu miało miejsce spotkanie z ówczesnym ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Omawiano m.in. kwestię zwiększenia wydatków państwa na ochronę zdrowia. Jeszcze w lutym przedstawiciele izby spotkali się z rzecznikiem praw obywatelskich. Tematami rozmowy były: polityka senioralna, problemy psychiatrii dziecięcej, bolączki ochrony zdrowia wymagające pilnych reakcji i wciąż bagatelizowana kwestia czasu pracy lekarzy.

Jesienią natomiast Okręgowa Izba Lekarska pogłębiła współpracę z WUM. Na spotkaniu rektora z prezesem ORL w Warszawie Łukaszem Jankowskim uzgodniono założenia i szczegóły współpracy w zakresie zwiększenia liczby miejsc dla stażystów oraz wspólnych działań na rzecz lekarskiej społeczności.

Trudne warunki wymagały od izby dostosowania zasad pracy do reguł bezpieczeństwa epidemicznego, ale nie przeszkodziło to prowadzeniu należytej obsługi lekarzy w zakresie najważniejszych zadań, takich jak pomoc socjalna. W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. wypłaciliśmy becikowe rodzicom 517 dzieci, z zapomóg skorzystało 35 lekarzy, z pożyczek socjalnych trzy osoby. Wypłaciliśmy 41 odpraw pośmiertnych.
Z refundacji szczepionek przeciwko meningokokom skorzystało 136 osób. Szczepienia (a konkretnie kwalifikacja do nich) to temat podjęty także przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lek. i Lek. Dent. Do grudnia w dwóch szkoleniach z tego zakresu wzięło udział 600 osób, a na ostatni miesiąc roku zaplanowane jest kolejne z limitem 500 miejsc. Z oczywistych względów kursy stacjonarne nie mogły się odbywać, więc zapewniliśmy szkolenia online. Komisja ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie wraz z Oddziałem Warszawskim PTS w październiku i listopadzie przeprowadziły dwie sesje szkoleniowe w takim trybie. Zespół ds. Matek Lekarek zaprosił natomiast lekarzy OIL w Warszawie na szkolenie „Rola lekarzy w przeciwdziałaniu krzywdzeniu dzieci”. Wychodząc naprzeciw potrzebom systemu ochrony zdrowia w dobie pandemii, przeprowadziliśmy dwa kursy obsługi respiratorów. W szkoleniach na przestrzeni całego roku wzięło udział blisko 3000 osób.

Prawa lekarzy

Nieprzerwanie w 2020 r. w ramach programu „Prawnik dla lekarza” do dyspozycji medyków byli prawnicy, aktywnie działał też rzecznik praw lekarza. Rzecznik udzielił około 1500 porad, a prawnicy 2326. Do niewątpliwych sukcesów RPL należy zaliczyć fakt, że jako pierwszy rzecznik w Polsce dopuszczony został do postępowania sądowego na prawach strony w obronie zawodu lekarza, w sprawie przeciwko jednemu z mazowieckich szpitali.

Kwestie prawne stanowiły ważny aspekt działalności izby w mijającym roku. Latem przyjęta została nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Przedstawiciele ORL w Warszawie – prezes Łukasz Jankowski, wiceprezes Jarosław Biliński i członek prezydium Tomasz Imiela, brali udział w przygotowaniu przepisów w ramach prac zespołu ekspertów przy Ministerstwie Zdrowia. Niestety, nie wszystkie zaproponowane przez nas rozwiązania znalazły się w ostatecznej wersji dokumentu. Gdy nowelizacja została opublikowana, skupiliśmy się na wyjaśnianiu zgłaszanych nam przez lekarzy wątpliwości w zakresie interpretacji poszczególnych przepisów.

Znaczącymi dokumentami prawnymi w 2020 r. były kolejne ustawy dotyczące zwalczania pandemii. Wyraziliśmy stanowczy sprzeciw wobec wprowadzonej „tylnymi drzwiami”, za pośrednictwem tzw. ustawy covidowej, nowelizacji kodeksu karnego, która ma na celu zaostrzenie kar za błędy medyczne. Przy okazji podkreślaliśmy, że optymalnym rozwiązaniem dla skuteczności leczenia jest klauzula no-fault.

Izba działa także na rzecz lekarzy w przypadkach nieuzasadnionego kierowania ich do pracy przy zwalczaniu epidemii. Wymagało to przyjęcia stanowczej postawy – sprzeciwu wobec nieuprawnionych oczekiwań wojewody, by izba przekazywała dane osobowe lekarzy. Protestowaliśmy również przeciwko kierowaniu do walki z pandemią lekarzy będących rodzicami małych dzieci.

W trosce o bezpieczeństwo

Wraz z nasileniem się zagrożenia epidemicznego wyszły na jaw dramatyczne braki w zapatrzeniu medyków z środki ochrony indywidualnej. Brakowało niemal wszystkiego, a z niedoborami radzono sobie często, opierając się na ofiarności rodaków. 11 marca w tej sprawie głos zabrało Prezydium ORL: „Apelujemy do centralnych władz publicznych o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu uzupełnienie braków, przede wszystkim w zakresie jednorazowych masek chirurgicznych, fartuchów/kombinezonów, rękawic ochronnych i testów diagnostycznych spełniających standardy opisane w instrukcji Światowej Organizacji Zdrowia”.

Na podstawie sygnałów trafiających do OIL w Warszawie stworzyliśmy mapę obrazującą braki środków ochronnych. Była bezcennym źródłem informacji dla darczyńców o potrzebach poszczególnych placówek. W zarządzaniu pomocą wspierali nas uczestnicy akcji „Korona z głowy”. Dzięki nim maseczki, przyłbice i rękawiczki były niezwłocznie dostarczane tam, gdzie ich najbardziej potrzebowano.

Z inicjatywy lekarza – członka ORL Łukasza Palucha, wiosną przeprowadziliśmy izbową akcję zbiórki środków ochrony indywidualnej. „Jesteśmy świadomi, że prawdopodobieństwo, iż zostaniemy zakażeni, jest ogromne. Jeżeli nie uda się tego uniknąć, niech to się stanie chociaż jak najpóźniej. Nie chodzi nam o nasze zdrowie – dla nas samych, ale o to, byśmy mogli dalej leczyć innych” – tak lekarze zachęcali darczyńców, którzy na apel o przekazywanie środków ochronnych zareagowali entuzjastycznie.

Jednak najważniejszym przedsięwzięciem była ogromna akcja wydawania środków ochrony indywidualnej przekazanych nam do dystrybucji przez fundację Lekarze Lekarzom działającą przy NIL, która kupiła je dzięki datkom, głównie Kulczyk Foundation. Od 5 maja odwiedziliśmy: Radom, Zwoleń, Grójec, Grodzisk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Sokołów Podlaski, Wyszków, Ostrołękę, Mławę, Ciechanów, Płońsk, Nowy Dwór Mazowiecki oraz Garwolin. W tych miastach rozdystrybuowaliśmy 2368 pakietów. Jednocześnie pakiety wydawane były w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (sześć dni w tygodniu, od rana do wieczora). Łącznie bezpośrednio przekazaliśmy lekarzom 10 608 zróżnicowanych pakietów zawierających maseczki KN95 (FFP2) oraz, w zależności od preferencji, gogle, przyłbice albo maseczki chirurgiczne. Ponad 2 tys. pakietów trafiło do lekarzy przesyłką kurierską. Przekazaliśmy także do placówek medycznych ponad 16 tys. kombinezonów ochronnych.

Wsparcie mentalne i materialne

Równocześnie izba organizowała inne formy wsparcia dla lekarzy. Od początku oferowała pomoc psychologiczną. Kontakt z psychoterapeutami lekarze mogą nawiązać za pośrednictwem Magdaleny Flagi-Łuczkiewicz, pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej.

Wiosną kwestie prawne dotyczące epidemii, a także pracy w tych wyjątkowych warunkach dominowały wśród pytań kierowanych do rzecznika praw lekarza oraz prawniczek z Kancelarii Podsiadły-Gęsikowska, Powierża współpracujących z izbą w ramach programu „Prawnik dla lekarza”. Udało nam się również przekonać NFZ do uruchomienia infolinii dla przedstawicieli zawodów medycznych chcących zgłosić nieprawidłowości związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem. Pierwszym 100 lekarzom, którzy zachorowali na COVID-19, zapewniliśmy jako jedyna izba w kraju odszkodowania w wysokości 5 tys. zł.

W ramach programu „Mieszkanie dla lekarza” ustanowiliśmy przestrzeń wymiany informacji między osobami zainteresowanymi bezpłatnym udostępnieniem lokum a medykami potrzebującymi odizolowania od rodziny. Za pośrednictwem izby pomoc w opiece nad dziećmi, seniorami, a także zwierzętami domowymi oraz w zakupach zaoferowali lekarzom harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. – Ta i inne formy pomocy ze strony solidaryzującego się z nami społeczeństwa mają dla nas ogromne znaczenie. Zdajemy sobie sprawę, że nawet przy najszczerszych chęciach możliwości pomagania lekarzom są ograniczone, ale liczy się każda pomoc, choćby jednemu lekarzowi. Tego typu wsparcie jest niestety coraz bardziej potrzebne – mówił wiosną prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankowski.

Izba udostępniła lekarzom wymazówki do testów na SARS-CoV-2, które po zarejestrowaniu się przez Internet można było odebrać w siedzibie OIL w Warszawie przy ul. Puławskiej. Razem z agencją Today stworzyliśmy aplikację online „Korona alarm” zawierającą kompendium wiedzy o wirusie SARS-CoV-2 i chorobie COVID-19, zasady zachowania podczas epidemii i inne porady.

W sferze publicznej

Nasza OIL nie pozostawała obojętna wobec bieżących wydarzeń społecznych. Były dla nas pretekstem do upominania się o interesy ochrony zdrowia – wspólne dobro lekarzy i pacjentów. W tym celu zdecydowaliśmy się m.in. na zorganizowanie debaty kandydatów na prezydenta przed pierwszą turą wyborów. Niestety, pojawił się tylko jeden z sześciu zaproszonych gości. Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiadał na pytania lekarzy oraz pytania przesłane przez media i organizacje pacjenckie. Szymon Hołownia dzień przed debatą zrezygnował z udziału. Wtedy wycofał się także Robert Biedroń. Krzysztof Bosak, Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski nie wykazali zainteresowania spotkaniem.
Reagowaliśmy, kiedy w kampanii wyborczej promowane były postawy antyzdrowotne. Izba formułowała w takich przypadkach oficjalne stanowiska, określając w nich takie tezy jako „absolutnie nie do przyjęcia”, i kierowała prośby o zabranie głosu do głównego inspektora sanitarnego i ministra zdrowia oraz rzecznika praw pacjenta. Nasze interwencje odbiły się szerokim echem w mediach, wzmianki o nich pojawiły się m.in. w „Rzeczpospolitej”, TVN24, Radiu Zet, „Polska Times”, a także na wielu portalach z branży medycznej.

Równie donośny okazał się głos ORL w Warszawie w sprawie rozpowszechniania pseudonaukowych teorii. W stanowisku Prezydium Rady napisało, że : „wyraża głęboki sprzeciw wobec sugestii pana Wojciecha Brzozowskiego, sformułowanych w programie »Pytanie na śniadanie« wyemitowanym w TVP, na temat rzekomego »opłacania lekarzy przez firmy farmaceutyczne oraz nieobiektywności lekarzy«. Wzywamy pana Wojciecha Brzozowskiego do powstrzymania się od formułowania takich opinii lub przedstawienia wiarygodnych dowodów prawdziwości głoszonych tez. Jednocześnie zwracamy się z apelem do mediów o rozważne dobieranie rozmówców. Stawianie opinii osób bez wykształcenia medycznego na równi ze zdaniem ekspertów wpływa negatywnie na poziom dyskusji publicznej”. Apel trafił do wielu polskich mediów.

#Niezapominaj

Korzystając ze wzmożonego zainteresowania opinii publicznej tematyką zdrowotną, kontynuowaliśmy jesienią zapoczątkowaną rok wcześniej kampanię Narodowy Kryzys Zdrowia. Tym razem pod hasłem #Niezapominaj zwracaliśmy uwagę, że lekarze, nagradzani oklaskami na początku pandemii, stali się ofiarami niespełnionych obietnic, co uderza w bezpieczeństwo pacjentów i stabilność systemu ochrony zdrowia. Konferencja, podczas której zaprezentowany został spot promujący akcję, jej postulaty i apel o przypominanie politykom o wyzwaniach stojących przed ochroną zdrowia i potrzebie zmian, przede wszystkim zwiększenia finansowania, odbyła się 30 września. Uczestniczyli w niej prezes ORL Łukasz Jankowski, wiceprezes Jarosław Biliński i rektor WUM Zbigniew Gaciong.

Wkrótce okazało się, jak istotne jest przypominanie o rzeczywistych problemach pracowników ochrony zdrowia, kiedy w sferze publicznej pojawiły się bezpodstawne oskarżenia o brak zaangażowania pod adresem szeroko pojętego środowiska lekarskiego. Reakcją był solidarny list Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich do premiera, z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów formułowanych w wywiadzie przez wicepremiera Jacka Sasina. Nie minęło wiele czasu, a pojawiły się też insynuacje medialne pod adresem konkretnych izb lekarskich, które rzekomo „niechętnie kierowały lekarzy do walki z pandemią”. To oczywiste kłamstwo, ponieważ izby lekarskie nie mają żadnych prawnych możliwości kierowania kogokolwiek do pracy przy zwalczaniu epidemii. W reakcji prezesi okręgowych rad lekarskich ponownie wystosowali apel, tym razem do mediów i osób publicznych. Ponadto skierowaliśmy do mediów, które rozpoczęły akcję dezinformacyjną, żądanie sprostowania fałszywych informacji, a do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Etyki Mediów przesłaliśmy skargi. Z satysfakcją odnotowaliśmy, że nasze działania zostały dostrzeżone przez media, co niewątpliwie pozwoliło na zniwelowanie skutków zafałszowanego przekazu. Doczekaliśmy się też odpowiedzi REM, która w pełni podzieliła stawiane przez nas zarzuty.

Na przestrzeni całego roku nasi przedstawiciele często i licznie wypowiadali się na łamach największych ogólnopolskich mediów. O mocy tego głosu świadczyć może, że „Puls Medycyny” uznał prezesa ORL w Warszawie Łukasza Jankowskiego za jedną z najbardziej wpływowych osób systemu ochrony zdrowia w Polsce w 2019 r. W Rankingu 100, opublikowanym pod koniec lutego 2020 r., znalazł się na 23. pozycji.

Puls.

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie