14 stycznia 2021

Wniosek Prezesa ORL w Warszawie do NFZ o udostępnienie informacji publicznej

Działając w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Prezes ORL Łukasz Jankowski zwrócił się do NFZ z wnioskiem o udzielenie informacji na temat środków finansowych dodatkowego wynagrodzenia za pracę dla lekarzy w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

  1. Czy Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał środki finansowe na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 do placówek medycznych znajdujących się terenie województwa mazowieckiego ?
  2. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej w zakresie wskazanym w pkt 1 niniejszego wniosku – wnoszę również o udzielenie informacji, za jaki okres środki te zostały przekazane, a w przypadku ich nieprzekazania w całości lub części udzielenie odpowiedzi na pytanie – w jakim terminie planowane jest ich rozdysponowanie ?
  3. Jaka była wysokość przekazanych środków finansowych na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 do placówek medycznych i jaka część przekazanych środków została dotychczas rozdysponowana?
  4. Wskazanie, które placówki medyczne otrzymały środki finansowe na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 z wyszczególnieniem okresu, za jaki zostały przekazane oraz jaka była ich wysokość.

 

 

 

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie