18 stycznia 2021

Prezes ORL w Warszawie zwraca się do rektora WUM o sprostowanie nieprawdziwych informacji

W związku z wywiadem z rektorem WUM Zbigniewem Gaciongiem „Moje odejście byłoby błędem”, opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej w dn. 18.01.2021 r., prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankowski zwraca się do rektora o niezwłoczne sprostowanie zawartych w wypowiedzi dot. OIL nieprawdziwych informacji oraz o zaprzestanie wprowadzania w błąd opinii publicznej.

 

Szanowny Panie Rektorze,

w związku z wywiadem z Panem Rektorem „Moje odejście byłoby błędem”, opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej w dn. 18.01.2021 r., w którym padły z Pańskiej strony następujące słowa: „(…) Minister Zdrowia, który publicznie nawołuje mnie do dymisji, ma do mnie inny żal (…), że wziąłem udział w konferencji prasowej okręgowej izby lekarskiej w rocznicę protestu rezydentów na terenie WUM. Zaproszono mnie, a potem okazało się, że to polityczna manifestacja, było wygrażanie pięściami, wysyłanie worków na zwłoki do ministerstwa. To bardzo dotknęło ministra Niedzielskiego – sam mi to mówił”, zwracam się do Pana Rektora o niezwłoczne sprostowanie zawartych w tej wypowiedzi nieprawdziwych informacji oraz o zaprzestanie wprowadzania w błąd opinii publicznej.

Wskazuję, że kampania społeczna „#NIEZAPOMINAJ”, w ramach której konferencja prasowa z udziałem Pana Rektora odbyła się w Szpitalu Dziecięcym WUM w dn. 30.09.2020 r., miała na celu zwrócenie uwagi na bieżące problemy ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem trudnej sytuacji osób chorujących na inne choroby niż COVID-19, a idea kampanii społecznej oraz udział w konferencji JM Rektora WUM były wcześniej omówione.

Nie mogę zgodzić się z faktem, że mówienie w sposób merytoryczny o aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia jest – jak mówi Pan Rektor w wywiadzie – „polityczną manifestacją”. Nieprawdą jest również rozpowszechniana przez Pana Rektora informacja o „wygrażaniu pięściami” w trakcie konferencji, czy też w ogóle – w trakcie kampanii społecznych czy jakichkolwiek działań inicjowanych lub prowadzonych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

Szczególnie absurdalnie brzmi rozpowszechniana przez Pana Rektora w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej informacja o „wysyłaniu worków na zwłoki do ministerstwa”. Informuję Pana, że żadna tego typu aktywność ze strony Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie NIGDY nie miała miejsca, a podejmowanie prób dyskredytowania samorządu lekarskiego w oczach opinii publicznej poprzez tego typu wymyślone oskarżenia jest nie tylko niezrozumiałe, ale wręcz naganne.

Informuję również, że w dn. 12.10.2020 r. spotkałem się z Panem Ministrem Adamem Niedzielskim, a jednym z tematów spotkania była właśnie kampania społeczna „#NIEZAPOMINAJ” i konferencja prasowa rozpoczynająca tę kampanię. W trakcie spotkania w sposób merytoryczny omówiono sytuację pacjentów chorych na inne niż COVID-19 choroby, a także przekazano Panu Ministrowi materiały omawianej kampanii społecznej.

Po wspomnianej konferencji prasowej odbyłem również kilka spotkań z Panem Rektorem, nigdy nie słysząc słowa krytyki czy komentarza odnośnie kampanii „#NIEZPOMINAJ”, którą – jak pamiętam – na tamtym etapie uznawaliśmy za udane pole współpracy między naszymi instytucjami.

Stanowczo protestuję przeciwko próbom obarczenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie odpowiedzialnością za obecny konflikt na linii Minister Zdrowia – Rektor WUM, a szerzej – za zaniedbania związane z procesem szczepień na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i wnoszę o niezwłoczne sprostowanie nieprawdziwych informacji i zaprzestanie ich dalszego rozpowszechniania.

 

Łączę wyrazy szacunku,

Łukasz Jankowski

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie