26 stycznia 2021

Wybierz laureata statuetki św. Apolonii

Przyznanie Statuetki św. Apolonii ma na celu uhonorowanie osób, firm, organizacji oraz instytucji, które w sposób szczególny zasłużyły się wspierając środowisko lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Statuetka św. Apolonii przyznawana jest raz w roku, jednemu Laureatowi przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie na wniosek Kapituły.

Wniosek powinien zostać złożony w zaklejonej kopercie w sekretariacie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, zaadresowanej bezpośrednio do Kanclerza Kapituły w terminie do 31 lipca 2021 r. Dopuszcza się również możliwość składania wniosków drogą mailową: biuro@oilwaw.org.pl

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie