21 stycznia 2021

Spotkanie prezesa ORL z przewodniczącą Regionu Mazowieckiego OZZL

20 stycznia odbyło się spotkanie Łukasza Jankowskiego, prezesa ORL z Agnieszką Serwan, przewodniczącą Regionu Mazowieckiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Ważnym tematem spotkania było włączenie się OIL w Warszawie w zainicjowane przez OZZL działania zmierzające do uzyskania z Centrum Egzaminów Medycznych pytań z przeprowadzonych Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych. Omawiano również temat problemów z dodatkami covidowymi, określając podział zadań w ramach współpracy – tak, aby wszystkie grupy poszkodowanych lekarzy uzyskały pomoc.

Jednocześnie informujemy, że 5 stycznia prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wystąpił do Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci dotychczas nieopublikowanych pytań egzaminacyjnych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (tj. od 2016 roku do 2020 roku z sesji zarówno wiosennej, jak i zimowej).

Poniżej publikujemy pełną treść wniosku do Centrum Egzaminów Medycznych.

 

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Działając w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (Obwieszczenie przewodniczącego okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wynikach wyborów prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie przedkładam w załączeniu), na podstawie art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020r., poz. 2176), niniejszym wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w postaci dotychczas nieopublikowanych pytań egzaminacyjnych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (tj. od 2016 roku do 2020 roku z sesji zarówno wiosennej, jak i zimowej) drogą elektroniczną (e-mail) na adres e-mail: biuro@oilwaw.org.pl. W przypadku natomiast braku możliwości technicznych leżących po Państwa stronie, wnoszę o doręczenie ww. danych na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa.

Podnieść należy, iż stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej obowiązane do udzielenia informacji publicznej są podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie natomiast ze Statutem Centrum Egzaminów Medycznych stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych – Centrum Egzaminów Medycznych jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, a działalność finansowana jest z budżetu państwa (§ 2 oraz § 5 ww. Statutu). Nadto, pragnę wskazać, iż zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie o sygn. akt 8/15 „ Testy PES, LEK, LDEK, jako informacja wytworzona przez organ publiczny, są objęte zakresem prawa do informacji publicznej”.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

lek. Łukasz Jankowski

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie