8 lutego 2021

100 działań na 100-lecie aktywnego samorządu

OIL w Warszawie dostosowuje swoje działania do aktualnych potrzeb lekarzy, które z upływem czasu się zmieniają. Dlatego w roku 2021, czyli roku, w którym przypada 100-lecie samorządu, przedstawimy 100 działań będących zarówno nowymi, jak i sprawdzonymi inicjatywami naszej izby. W każdym z 10 zaplanowanych na ten rok numerów „Pulsu” przybliżymy 10 działań. W numerze grudniowym zaś (dokładnie 2 grudnia 2021 r. minie 100 lat od ustanowienia samorządu lekarskiego) szerzej odniesiemy się do historii, podkreślając jednak, że to, co było, jest dla nas inspiracją do działania w przyszłości.

1. „Kierunek specjalizacja” – cykl spotkań online dla młodych lekarzy stojących przed wyborem kolejnego etapu zawodowej drogi. Każde 45-minutowe spotkanie będzie dotyczyło jednej specjalizacji należącej do cieszących się największym zainteresowaniem. Prowadzący specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji podzielą się swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzą na pytania uczestników. Termin: 22–27 lutego. Harmonogram i zapisy:

2. OIL w Warszawie zorganizowała 23 stycznia szkolenie antymobbingowe. Możemy działać tylko w sprawach, o których wiemy, więc w reakcji na docierające do nas sygnały o przypadkach mobbingu w ochronie zdrowia wyszliśmy z inicjatywą warsztatów online opartych na współpracy z rzecznikiem praw lekarza OIL w Warszawie, prawnikami i psychologami. Celem szkolenia było przekazanie lekarzom praktycznych informacji o możliwościach przeciwdziałania mobbingowi i narzędziach do walki z nim.

3. Nasza izba, jako jedyna, powołała specjalny Zespół ds. Monitorowania Naruszeń w Ochronie Zdrowia. Od dwóch lat działa on aktywnie m.in. w Internecie, reagując na hejt i godzące w dobre imię lekarzy nieprawdziwe informacje. To reakcja na potrzeby lekarzy pracujących w realiach XXI w.

4. Wznawiamy program stypendialny ORL w Warszawie – do końca marca (I termin) i do końca września (II termin) przyjmujemy wnioski o dofinansowanie staży, kursów i warsztatów w zagranicznych ośrodkach. Mimo pandemii część wymian personalnych odbywa się, ponadto rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19, więc zdecydowaliśmy o powrocie do projektu powstałego z inicjatywy Komisji Współpracy z Zagranicą ORL w Warszawie.

5. Czwarta już edycja certyfikowanego kursu zapewniającego uprawnienia w zakresie kwalifikacji do szczepień ochronnych miała miejsce 27 i 28 stycznia. W ramach kursu online w 12 miesięcy przeszkoliliśmy już 1600 lekarzy. Program kursu został przygotowany przez Zespół ds. Szczepień OIL w Warszawie i Klub Młodego Wakcynologa Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Szkolenia organizowane są pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Ministerstwa Zdrowia.

6. Inicjatywą Zespołu ds. Szczepień, z której korzystają setki lekarzy, jest program refundacji szczepień przeciwko meningokokom B. Realizujemy go od początku obecnej, VIII kadencji ORL w Warszawie. Lekarze mogą zgłaszać się po rekompensatę do wyczerpania się puli 100 tys. zł na dany rok.

7. Uruchomiliśmy wsparcie organizacyjne szczepień lekarzy przeciwko COVID-19. Lekarze seniorzy i inni lekarze potrzebujący pomocy w zapisaniu się, którzy nie zgłosili uprzednio chęci zaszczepienia się w innym punkcie, mogą zapisywać się na szczepienia za pośrednictwem OIL w Warszawie. W styczniu odbywały się one w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Izba wychodzi naprzeciw oczekiwaniom medyków proszących o pomoc w zgłoszeniach. Więcej na grafice na str. 31.

8. Ruszamy z „Funduszem COVID-19”, w ramach którego izba zapewni wsparcie finansowe lekarzom, którzy ciężko przechorowali COVID-19, będącym w trudnej sytuacji materialnej. Szczegóły: grafika obok.

9. Izba zadba także o zdrowie psychiczne lekarzy, którzy odczuwają skutki epidemii. Pod hasłem „Operacja równowaga” zaplanowaliśmy serię warsztatów online z terapeutą. Pierwszy, związany z tematyką stresu pourazowego, odbędzie się 1 marca. Więcej na str. 22.

10. OIL w Warszawie wnioskuje o pośmiertne przyznanie przez prezydenta RP medali lekarzom zmarłym z powodu COVID-19. Nasz samorząd uznał, że takie uhonorowanie jest ważnym gestem wobec osób wykonujących zawód lekarza, będący zawodem zaufania publicznego, wiążący się ze szczególnym poświęceniem i poczuciem misji. <

Oprac. Renata Jeziółkowska

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie