12 lutego 2021

Zacieśnienie współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii – Państwowym Instytutem Badawczym

Współpracę w zakresie działalności dydaktycznej, rozwojowej, naukowej i badawczej oraz wspólne działania na rzecz prewencji pierwotnej nowotworów obejmuje podpisane 12 lutego porozumienie między Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie i Narodowym Instytutem Onkologii – Państwowym Instytutem Badawczym.

– Działalność samorządowa i działalność naukowa uzupełniają się, więc poprzez to porozumienie łączymy siły, by efektywnie wykorzystywać nasze mocne strony. Czekają nas wspólne projekty i wydarzenia dotyczące m.in. profilaktyki nowotworowej. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w naszej współpracy jestem przekonany, że będzie ona wartością dodaną dla lekarzy i pacjentów – powiedział prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski podczas spotkania, na którym podpisał porozumienie.

Z ramienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie porozumienie podpisał zastępca dyrektora ds. klinicznych prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki.

– Jako że reprezentuję Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów cieszę się, że będziemy wspólnie prewencyjnie mówić więcej i ściślej na temat prewencji pierwotnej nowotworów głowy i szyi oraz wspólnie działać, bo to jest bardzo duży problem, znamy bardzo dużo czynników ryzyka – powiedział dr n. med. Paweł Koczkodaj.

W imieniu Komisji ds. Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie podpis złożył przewodniczący Komisji, wiceprezes ORL dr Dariusz Paluszek. – Mamy dużo planów, które będziemy razem wprowadzać w zakresie chorób głowy i szyi.

To porozumienie będzie wykraczało w przyszłości, mam nadzieję, pomiędzy nasze dzisiejsze plany. Chcielibyśmy też poruszyć problem szczepień przeciwko HPV, które powinny być wg. nas wprowadzone jako taka praca u podstaw, aby za kilkanaście lat ta choroba była znacznie ograniczona.

W porozumieniu czytamy, że w ramach współpracy PIB-NIO oraz OIL wyrażają wolę:

– udziału we wspólnych projektach organizowanych przez Komisję ds. Lekarzy Dentystów, m.in. naukowych, badawczych, rozwojowych, w tym wspólnej organizacji konferencji i seminariów naukowych poświęconych tematyce prewencji pierwotnej nowotworów oraz dotyczącej zadań i działalności Instytutu;

– badań nad jakością życia, kształtowania optymalnych kierunków prewencji pierwotnej nowotworów oraz integracji środowiska, któremu bliskie są problemy zdrowotne populacji osób dotkniętych problemami onkologicznymi;

– inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie prewencji chorób nowotworowych;

– współpracy i nawiązywania kontaktów z osobami i organizacjami działającymi w obszarze onkologii i w dziedzinach pokrewnych;

– doradztwa, konsultacji naukowych dotyczących ryzyka zachorowania, specyfiki objawowej oraz metod leczenia;

– umożliwienia przedstawicielom Sygnatariuszy uczestnictwa w konferencjach naukowych z zakresu nauk onkologicznych z uwagi na poszerzanie świadomości wśród populacji;

– promowania wypracowanych przez Komisję ds. Lekarzy Dentystów oraz PIB-NIO wspólnie projektów na rzecz prewencji pierwotnej nowotworów, będących sprawą istotnie wpływającą na prawidłowe funkcjonowanie ochrony zdrowia w aspekcie opieki onkologicznej;

– współpracy przynoszącej realne działania w wyżej wymienionym zakresie, co bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości profilaktyki wśród pacjentów.

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie