3 marca 2021

Wolontariat lekarzy – spotkanie rzecznika praw lekarza z Ministerstwem Zdrowia

Wczoraj (01.03.2021 r.) Rzecznik Praw Lekarza spotkał się online z zespołem departamentu Rozwoju Kadr Medycznych.

Rozmawiano o umowach cywilnoprawnych o tzw. „wolontariat”, zawieranych w celu odbycia szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim.

Ministerstwo zajęło stanowisko w kluczowych kwestiach dotyczących umów.

Przede wszystkim uznało, iż wypowiadanie ww. umów cywilnoprawnych bez podania konkretnej przyczyny, która powoduje brak możliwości kontynuowania szkolenia jest niezgodne z prawem. Przykładem podstawy rozwiązania umowy jest przepis art. 16o z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2020. poz. 514), która zawiera katalog przesłanek.

Rzecznik na spotkaniu poruszył również kwestie dotyczące: odpłatności urlopów, staży kierunkowych oraz momentu od którego podmioty lecznicze powinny wypłacać wynagrodzenie lekarzom, którzy podpisali umowy cywilnoprawne w trybie tzw. „wolontariatu”. W najbliższym czasie zostanie opublikowane stanowisko MZ w tym zakresie.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie