16 marca 2021

PES: OIL w Warszawie zwraca się do ministra zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z medialnymi deklaracjami dotyczącymi planów zawieszenia możliwości zdawania Państwowego Egzaminu Specjalistycznego w obecnej sesji egzaminacyjnej, zwracam się z prośbą o spotkanie w tej sprawie i podjęcie dialogu z lekarzami zdającymi PES, których decyzja Pana Ministra bezpośrednio dotyczy.

Mówimy o doświadczonych lekarzach, po 5-6 latach pracy przy łóżku chorego, posiadających wiedzę specjalistyczną potwierdzoną zdaniem egzaminu testowego PES. Lekarze ci poświęcili ostatnie miesiące na wytężoną naukę do egzaminów, co odbyło się w wielu przypadkach kosztem życia zawodowego i rodzinnego tych osób. Decyzja dotycząca przedłużenia sesji egzaminacyjnej i zawieszanie możliwości zdawania egzaminów dla wielu z tych lekarzy oznacza brak możliwości powrotu do pracy zawodowej, przedłużenie okresu nauki i niejako zawodowe zawieszenie – w wielu przypadkach dalsze zatrudnienie takich lekarzy w macierzystych jednostkach jest uzależnione od uzyskania przez nich tytułu specjalisty, co – ewentualną decyzją Pana Ministra – zostałoby odłożone w czasie.

Biorąc pod uwagę fakt, że w poprzednich sesjach egzaminacyjnych podejmował Pan Minister decyzje o zwolnieniu lekarzy zdających PES z egzaminów ustnych, a także obecny wzrost zakażeń i konieczność zapewnienia obsady lekarskiej w oddziałach zgodnie z maksymą ,,wszystkie ręce na pokład”, proszę o pilne spotkanie z Panem Ministrem, w którym mogliby wziąć udział przedstawiciele zdających PES lekarzy.

Łukasz Jankowski

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie