15 kwietnia 2021

Stanowisko wojewody w zakresie oddelegowania lekarzy stażystów poza miejsce stażowe

Według wojewody lekarz stażysta może być oddelegowany do Szpitala Tymczasowego będącego w strukturze organizacyjnej podmiotu prowadzącego staż podyplomowy, pomimo, że w treści umów z lekarzami stażystami miejscem wykonywania pracy jest podmiot szkolący.

Wojewoda nie odniósł się do uzasadnienia prawnego wskazanego w treści pisma Rzecznika Praw Lekarza – dr Moniki Potockiej.

W ocenie Rzecznika Praw Lekarza przepis art. 15o ust. 2 pkt 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. 2020.514 t.j.) stwierdza, że może jedynie zostać zmieniony zakres wykonywanych czynności a nie miejsce, które jest określone w treści umowy o pracę. Przedstawiona argumentacja w treści pisma Wojewody nie koresponduje z art. 15b ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia, który stwierdza co do zasady, że lekarz stażysta może udzielać świadczeń zdrowotnych jedynie w miejscu odbywania stażu.

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie