17 czerwca 2021

OIL w Warszawie zaprasza szpitale na szkolenie „Wyjdź z twarzą”

Nasza izba organizuje dwudniowe szkolenie z myślą o osobach, których publiczne wypowiedzi wpływają na wizerunek środowiska lekarskiego. Skierowaliśmy zaproszenia do każdego szpitala na Mazowszu – dla rzecznika prasowego bądź osoby reprezentującej szpital w mediach. Jednym z celów jest właściwe reagowanie przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych. Wśród prowadzących będą prof. Jerzy Bralczyk i dziennikarz Maciej Orłoś.

Szkolenie „Wyjdź z twarzą” miało odbyć się w zeszłym roku, jednak ze względu na sytuację epidemiczną, zmuszeni byliśmy je odwołać. Wróciliśmy do tego pomysłu, zwłaszcza że pandemia dobitnie pokazała, jak ważny jest sposób przekazywania informacji dotyczących zdrowia, systemu, hospitalizacji i wszelkich innych tego typu kwestii. Zdrowie stało się tematem numer jeden w mediach.

Dwudniowe wydarzenie (26-27 lipca), składające się z części wykładowych i przede wszystkim warsztatowych przeznaczone jest dla osób wypowiadających się w mediach, zajmujących się komunikacją zewnętrzną szpitala, współpracą z dziennikarzami, organizowaniem konferencji prasowych, kreowaniem wizerunku placówki oraz działaniami przekładającymi się na budowanie wizerunku lekarzy jako grupy zawodowej.

Pierwszego dnia szkolenie poprowadzą profesjonaliści, autorytety w swoich dziedzinach – językoznawca, wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego, propagator poprawności języka profesor Jerzy Bralczyk oraz dziennikarz, prezenter, specjalista od autoprezentacji Maciej Orłoś – którzy od tego roku współpracują z redakcją „Miesięcznika Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Puls”.

Zaplanowane na drugi dzień warsztaty z udziałem psychologa, psychoterapeuty Agaty Urbańczyk oraz logopedy, fachowca od emisji głosu i technik mowy dr hab. Jagody Bloch pozwolą wzbogacić nabytą wiedzę o elementy związane z psychicznym i technicznym przygotowaniem do publicznych wystąpień i wypowiedzi. Dyskusje o działaniach w ramach realizowania strategii informacyjno-promocyjnych, o różnych formach przekazu, składających się na budowany na co dzień wizerunek poprowadzą dziennikarka, redaktor naczelna miesięcznika OIL w Warszawie „Puls”, rzecznik prasowy OIL w Warszawie Renata Jeziółkowska i lekarka, koordynator mediów OIL w Warszawie Maria Kłosińska.

Nasza izba postanowiła poprzez szkolenie wesprzeć osoby, które odpowiadają za reprezentowanie środowiska w przekazach publicznych. Szpitale niejednokrotnie muszą mierzyć się z kryzysowymi sytuacjami, jak też medialną nagonką, hejtem. Osoba reagująca w imieniu szpitala często odgrywa kluczową rolę. Ponadto coraz istotniejsze jest wychodzenie z pozytywnym przekazem na zewnątrz i kreowanie wizerunku. Troska o podwyższanie kompetencji takich osób, to działanie na rzecz całego środowiska lekarskiego. Program szkolenia uwzględnia wiele aspektów, dzięki czemu szkolenie będzie miało charakter kompleksowy i praktyczny. Ze względu na wartość merytoryczną i dobór prowadzących szkolenie z pewnością okaże się dla uczestników przydatne i ciekawe – podkreśla prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

Każdy szpital na Mazowszu otrzymał zaproszenie dla jednego przedstawiciela. Uczestnicy podzieleni zostaną na grupy, dzięki czemu szkolenie będzie skuteczniejsze.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie