17 sierpnia 2021

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stomatologii Geriatrycznej

Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie zaprasza lekarzy dentystów z całej Polski na I Konferencję Naukowo-Szkoleniową Stomatologii Geriatrycznej.

25 września 2021 r. (online)

Konferencja jest bezpłatna. Udział zapewnia 6 pkt. edukacyjnych.

 

REJESTRACJA

*

PROGRAM KONFERENCJI

9.00–9.10 Otwarcie konferencji – prezes PTSG, dr hab. Barbara Kochańska (profesor GUMed), przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie dr Dariusz Paluszek

9.10–9.20 „Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej – cele i zadania” – prezes PTSG, dr hab. Barbara Kochańska (profesor GUMed)

Sesja I

9.20–9.50 „Wyzwania gerostomatologii w Polsce w świetle aktualnych danych epidemiologicznych” – wiceprezes PTSG, prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek (WUM)

9.50–10.20 „Przegląd standardów stomatologicznej opieki senioralnej” – dr hab. n. med. Magdalena Nowosielska (UMB)

10.20–10.50 „Pacjent w starszym i podeszłym wieku w gabinecie stomatologicznym – najczęściej występujące zagrożenia zdrowotne” – dr hab. Barbara Kochańska (profesor GUMed), dr n. med. Justyna Barwińska-Płużyńska

10.50–11.05 Przerwa

Sesja II

11.05–11.35 „Jak leczyć pacjentów geriatrycznych z natychmiastowym obciążeniem w pojedynczych i złożonych przypadkach implantów” – prof. Michele Antonio Lopez MD, MS (Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Rzymie)

11.35–12.05 „Regeneracja wyrostka zębodołowego: minimalnie inwazyjne podejście bezpłatowe u pacjentów geriatrycznych z grup ryzyka” – adj. prof. Pier Carmine Passarelli DDS, MS (Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Rzymie)

12.05–12.35 „Wybrane problemy leczenia endodontycznego pacjenta geriatrycznego” – prof. dr hab. Mariusz Lipski (PUM)

12.35–13.05 „Jak rozpoznać kanały sklerotyczne u pacjentów geriatrycznych” – prof. Nicola Grande (Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Rzymie)

13.05–13.30 Przerwa

Sesja III

13.30–14.00 „Terapia antyresorpcyjna stosowana u pacjentów w starszym i podeszłym wieku a leczenie stomatologiczne” – lek. dent. Hanna Sobczak (GUMed)

14.00–14.30 „Przygotowanie stomatologiczne pacjenta w podeszłym wieku do chemioterapii przeciwnowotworowej” – dr n. med. Agnieszka Bogusławska-Kapała (WUM)

15.00–15.30 „Podejście periodontologiczne do pacjentów po 60. roku życia” – prof. Andrea Pilloni MD, DDS, MS (Uniwersytet Rzymski)

14.30–15.00 „Uśmiech dziąsłowy: od diagnozy do ortodontycznego i interdyscyplinarnego planu leczenia” – prof. Paolo Manzo DDS, MS, PhD (Uniwersytet w Ferrarze)

15.30–16.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie