27 września 2021

„Kto, jeśli nie my?”. Relacja z I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stomatologii Geriatrycznej

25 września odbyła się wspólna I Konferencja Polskiego Towarzystwa Stomatologii Geriatrycznej i Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Podczas wykładów poruszono m.in. kwestie standardów i charakterystyki leczenia stomatologicznego pacjenta onkologicznego oraz współpracy między lekarzem prowadzącym leczenie choroby osoby w wieku senioralnym a lekarzem dentystą.

Prognozy demograficzne wskazują, że w najbliższym czasie seniorzy będą stanowili bardzo istotny odsetek pacjentów stomatologicznych. Pacjent w starszym wieku często obciążony jest wielochorobowością i polifarmakoterapią, wymaga specyficznego podejścia do profilaktyki i terapii. Opiekujący się nim lekarz dentysta musi mieć ogromną wiedzę. Chcemy zachęcić nie tylko lekarzy dentystów, lecz także lekarzy rodzinnych, internistów, kardiologów, diabetologów, onkologów oraz opiekunów seniorów do pogłębiania wiedzy o leczeniu pacjentów obciążonych. Chcemy scalić to środowisko, żeby opieka medyczna nad takim pacjentem była jak najefektywniejsza – powiedziała prof. Agnieszka Mielczarek, wiceprezes PTSG.

Konferencji przewodniczyli prezes PTSG, prof. GUMed dr hab. Barbara Kochańska i przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Dentystów, wiceprezes ORL w Warszawie dr n. med. Dariusz Paluszek, którzy wspólnie ją otworzyli i zapowiedzieli serię wykładów dotyczących najważniejszych wyzwań stomatologii geriatrycznej.

Prelekcje wygłoszone podczas pierwszej sesji przez polskich ekspertów w zakresie leczenia stomatologicznego dotyczyły: wyzwań gerostomatologii w Polsce w świetle aktualnych danych epidemiologicznych (wiceprezes PTSG, prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek), standardów stomatologicznej opieki senioralnej (dr hab. n. med. Magdalena Nowosielska) oraz najczęściej występujących zagrożeniach zdrowotnych dla pacjentów w starszym wieku, podejmujących leczenie stomatologiczne (dr hab. Barbara Kochańska, dr n. med. Justyna Barwińska-Płużyńska).

W drugiej i trzeciej części konferencji udział wzięli również zagraniczni eksperci. Wykłady części drugiej były poświęcone: leczeniu pacjentów geriatrycznych z natychmiastowym obciążeniem w pojedynczych i złożonych przypadkach implantów (prof. Michele Antonio Lopez MD, MS), regeneracji wyrostka zębodołowego u pacjentów geriatrycznych z grup ryzyka (adj. prof. Pier Carmine Passarelli DDS, MS), wybranym problemom leczenia endodontycznego pacjenta geriatrycznego (prof. dr hab. Mariusz Lipski) oraz sposobom rozpoznawania kanałów sklerotycznych u pacjentów geriatrycznych (prof. Nicola Grande).

Podczas trzeciej sesji skupiono się na problemach: terapii antyresorpcyjnej stosowanej u pacjentów w starszym i podeszłym wieku, podejmujących leczenie stomatologiczne (lek. dent. Hanna Sobczak), przygotowania stomatologicznego pacjenta w podeszłym wieku do chemioterapii przeciwnowotworowej (dr n. med. Agnieszka Bogusławska-Kapała), podejścia periodontologicznego do pacjentów po 60. roku życia (prof. Andrea Pilloni MD, DDS, MS) oraz diagnozy i interdyscyplinarno-ortodontycznego planu leczenia uśmiechu dziąsłowego (prof. Paolo Manzo DDS, MS, PhD).

W konferencji inaugurującej współpracę PTSG z Komisją ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie udział wzięło około 300 lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski.

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie