22 czerwca 2015

ORL do MZ: szpitalom należy odroczyć obowiązek ubezpieczenia na rzecz pacjenta

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie apeluje do ministra zdrowia o odroczenie szpitalnego obowiązku zakupu polisy OC, który wynika z przepisów ustaw: o działalności leczniczej oraz prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zdaniem Rady, to ostatni moment, by ratować finanse szpitali poprzez odroczenie tego obowiązku.

Jednocześnie ORL uważa, że należy teraz pilnie rozpocząć prace legislacyjne nad modyfikacją pozasądowego modelu dochodzenia roszczeń w opiece zdrowotnej w Polsce. Samorząd lekarski chce włączyć się w te prace wraz z innymi instytucjami i organizacjami, w tym organizacjami pacjentów. Jej zdaniem należy stworzyć fundusz kompensacji szeroko pojętych zdarzeń medycznych, z którego finansowane by były rekompensaty dla pacjentów, którzy doznali uszczerbku podczas leczenia szpitalnego.

– Obowiązek zawarcia polisy OC przez szpitale z tytułu ubezpieczenia na rzecz pacjenta powstaje z dniem 1 stycznia przyszłego roku. Jeśli nie zostanie odroczony, to już we wrześniu szpitale muszą rozpisywać postępowanie przetargowe. Wykupienie tej polisy może spowodować bardzo dużo perturbacji finansowych. Będą to znaczące kwoty, które mogą rozchwiać budżety szpitali. Jednocześnie to ubezpieczenie tylko pozornie poprawi sytuację pacjentów, którzy doznali szkody w wyniku działań niepożądanych podczas leczenia w szpitalu – powiedział prezes ORL Andrzej Sawoni.

Obecnie szpitale mają obowiązek zawierać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która obejmuje szkody będące następstwem leczenia bądź diagnostyki lub też zaniechania udzielenia pomocy. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, od 1 stycznia będą też musiały zawrzeć umowę odpowiedzialności cywilnej z tytułu tzw. zdarzeń medycznych, o których mowa w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Mamy do czynienia z dublowaniem się zakresów przedmiotowych dwóch rodzajów ubezpieczenia, de facto z tytułu odpowiedzialności cywilnej, choć funkcjonującymi pod różnymi tytułami – czytamy w uzasadnieniu apelu.

Jednocześnie ORL zauważa, że zarówno składki, jak i górna granica sum gwarancyjnych ubezpieczeń są narzucone i nie kalkuluje się ich indywidualnie w odniesieniu do ryzyka szkody w danym szpitalu. Co więcej, nie tylko OC, ale i nowe ubezpieczenie na rzecz pacjenta, nie uchroni szpitala przed koniecznością wypłat bardzo wysokich odszkodowań zasądzanych nieraz przez sądy cywilne.

ORL zwróciła uwagę, że przepisy ustawy o prawach pacjenta, którymi wprowadzono możliwość dochodzenia roszczeń przez pacjentów w drodze pozasądowej, nie spełniły pokładanych nadziei.

– Chcielibyśmy opracować założenia do zupełnie nowej ustawy. W tych pracach będą uczestniczyć także organizacje pacjenckie i brokerzy – powiedział Andrzej Sawoni.

jw

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie