24 listopada 2021

Przypominamy o konieczności aktualizacji danych

Lekarzu, Lekarzu dentysto, jeśli zmieniłeś adres, telefon czy email, poinformuj nas o tym. Jest to szczególnie ważne w obliczu trwających wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy.

Aktualizacji danych kontaktowych można dokonać wypełniając formularz.

Dokument (podpisany!) można dostarczyć drogą elektroniczną na p.rejestracja@oilwaw.org.pl, faksem pod numer (22) 54 28 315, lub pocztą tradycyjną, bądź złożyć osobiście w Biurze Obsługi Lekarza – stanowisko nr 3 – parter.

Ponadto przypominamy, że obowiązek informowania i przekazywania danych (potwierdzonych odpowiednimi dokumentami),  których izba nie uzyskuje z innych źródeł, w szczególności dotyczy:

 • zmiany imion i nazwiska,
 • obywatelstwa,
 • uzyskania stopnia naukowego,
 • uzyskania tytułu naukowego,
 • zmiany adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,
 • zmiany adresu do korespondencji,
 • podjęcia wykonywania zawodu,
 • zaprzestania wykonywania zawodu na terenie RP,
 • przejścia na emeryturę lub rentę
 • oraz dokumentacji potwierdzającej wykonywanie zawodu lekarza / lekarza dentysty.

Stanowisko Nr 11/19/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. określa dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty:

 1.  w przypadku stosunku pracy – umowa o pracę oraz zaświadczenie od pracodawcy o pozostawaniu w stosunku pracy, w przypadku zakończonego stosunku pracy – świadectwo pracy,
 2.  w przypadku umowy cywilnoprawnej dotyczącej zatrudnienia – umowa oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy, (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o szkolenie lekarza) nie dotyczy kontraktu,
 3.  w przypadku odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich – zaświadczenie wydane przez uczelnię medyczną o realizowaniu studiów,
 4.  w przypadku umowy o porozumieniu z podmiotem leczniczym zawartej przez wolontariusza – umowa określająca okres, na jaki została zawarta i miejsce udzielania świadczeń oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy,
 5.  w przypadku stosunku służbowego (powołania do służby wojskowej lub wyznaczania na stanowisko służbowe).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o telefoniczny (+48 22 54 28 314 i 316) lub mailowy (p.rejestracja@oilwaw.org.pl) kontakt z Komisją ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie