1 stycznia 2023

Zaktualizuj swoje dane – to bardzo proste!

Noworoczne porządki? Nie zapomnijcie zaktualizować swoich danych w OIL. Jak do zrobić?

Warto pamiętać, że obowiązek aktualizacji danych w systemach Izby spoczywa na lekarzu. Dlatego jeśli zmianie uległ Wasz adres, telefon czy email, poinformujcie nas o tym.

Jak zaktualizować swoje dane?

 • przez formularz
 • drogą elektroniczną poprzez przesłanie podpisanego dokumentu na adres: rejestracja@oilwaw.org.pl
 • poprzez przesłanie podpisanego dokumentu pocztą tradycyjną
 • osobiście w Biurze Obsługi Lekarza – stanowisko nr 3 – parter

Jakie dane należy aktualizować?:

 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • adres zamieszkania i do korespondencji,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej,
 • uzyskanie tytułu i stopnia naukowego,
 • podjęcie oraz zaprzestanie wykonywania zawodu,
 • przejście na emeryturę lub rentę
 • dokumentacja potwierdzająca wykonywanie zawodu lekarza / lekarza dentysty

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o telefoniczny (+48 22 54 28 314 i 316) lub mailowy (p.rejestracja@oilwaw.org.pl) kontakt z Komisją ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie