15 grudnia 2021

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pytania o modernizację szpitala przy ul. Lindleya…

Przypominamy, że film „Jestem lekarzem, jestem człowiekiem” został nakręcony w szpitalnej przestrzeni dzięki życzliwości władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dyrekcji Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Jak już informowaliśmy, skłoniło to nas do zadania Ministerstwu Zdrowia pytań wynikających z wątpliwości dotyczących modernizacji placówki.

W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia przekazało nam następujące informacje:

  • Pyt. 1. Kiedy zostanie podpisana umowa dotacyjna dotycząca przekazania środków na modernizację Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus?

Odp. Umowa zostanie podpisana po zakończeniu uzgodnień formalno-prawnych i uzyskaniu pozytywnej opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

  • Pyt. 2. Kiedy dotacja zostanie przekazana i kiedy będzie mogła rozpocząć się modernizacja?

Odp. Realizacja inwestycji będzie mogła być rozpoczęta po podpisaniu umowy na udzielenie dotacji celowej.

  • Pyt. 3. Czy w budżecie na 2022 r. zostały zarezerwowane środki na rzecz modernizacji Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus?

Odp. Tak, zgodnie z Programem Wieloletnim.

  • Pyt. 4. Jakie działania w celu przeprowadzenia modernizacji szpitala podjęto po przyjęciu 5 października przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”?

Odp. Przygotowano projekt umowy, który następnie, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, został skierowany do PG RP celem wydania opinii prawnej. Uwagi zgłoszone przez PG są obecnie przedmiotem analizy i uzgodnień wewnątrz MZ, celem wypracowania ostatecznej wersji umowy.

  • Pyt. 5. Jeżeli nie zostały podjęte działania w tym zakresie, to z czego to wynika?

Odp. Działania zostały podjęte.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie