19 stycznia 2022

Dodatki covidowe: Ministerstwo Zdrowia odniosło się do pytań Rzecznika Praw Lekarza

W związku z nowelizacją polecenia Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ w sprawie wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego (tzw. dodatek covidowy) rzecznik praw lekarza Monika Potocka zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o interpretację w zakresie kilku punktów. Chodzi m.in. o uwzględnianie pełnych godzin przy wyliczaniu dodatków covidowych i branie pod uwagę czasu pracy nie tylko w strefie brudnej.

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią przez Ministerstwo Zdrowia (załączone pismo z 29 grudnia 2021 r.), finansowaniu podlegać będzie każda rozpoczęta godzina, jako podstawa do wyliczenia świadczenia dodatkowego. Nie ma potrzeby, aby osoba uprawniona do świadczenia dodatkowego, w trakcie trwania tej godziny, w sposób ciągły lub przez pełną godzinę udzielała świadczeń na warunkach określonych w poleceniu. W wykazie godzin pracy z pacjentem z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-Cov-2, będącym podstawą ustalenia wysokości świadczenia dodatkowego, należy uwzględnić zarówno godziny pracy w strefie brudnej jak i pracę bezpośrednio związaną z pracą w strefie brudnej tj. np. wyjścia ze strefy brudnej celem skorzystania z przepisanych prawem przerw w pracy, prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem przez daną osobę prace w strefie brudnej, przygotowania do pracy w strefie brudnej (pobranie leków itp.).

Dodatkowe świadczenie pieniężne nie przysługuje osobom wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym w szpitalach II poziomu, którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami tylko z podejrzeniem zakażenia wirusem Sars-Cov-2.

Wszystkie pytania RPL do Ministerstwa Zdrowia wraz z pełną treścią odpowiedzi znajdują się w załączonym dokumencie.

Rzecznik praw lekarza Monika Potocka otrzymane z MZ stanowisko przesłała do 22 podmiotów leczniczych – wszystkich szpitali, których dotyczą poruszone zagadnienia. Pismo udostępnione zostało również uczestnikom organizowanego przez OIL w Warszawie w ubiegłym tygodniu szkolenia dla dyrektorów medycznych, a także zostanie przesłane pozostałym izbom lekarskim.

W przypadku wątpliwości, rzecznik praw lekarza prosi o kierowanie pytań na adres e-mail: rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl

Minister Zdrowia, poleceniem z 30 listopada 2021 roku, zobowiązał Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przekazania placówkom medycznym środków na przyznanie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie