14 kwietnia 2022

NFZ-szpital-lekarz a wypłata tzw. dodatków covidowych

Z uwagi na sygnały płynące od lekarzy z naszej izby dotyczące problemów z wypłacaniem przez szpitale tzw. dodatków covidowych, zwróciliśmy się do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z pytaniami o terminy i wysokość środków, które NFZ przekazywał szpitalom na wypłaty dodatków covidowych dla lekarzy (od listopada).

Pytania skierowaliśmy dziś, 14 kwietnia, w formie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Dotychczas przekazane nam informacje (uzyskane 6 kwietnia, po zwróceniu się z pytaniami 18 lutego) wymagają doprecyzowania. Odpowiedzi na nasz wniosek opublikujemy natychmiast po ich otrzymaniu.

Problemy z wypłatami zgłaszano nam na początku ubiegłego roku i wówczas reagowaliśmy w analogiczny sposób: https://izba-lekarska.pl/monitor-lekarski/dodatki-covidowe-dla-medykow-liczby-zachorowan-i-zgonow-dane-od-nfz-i-mz/

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie