27 kwietnia 2022

Wzór informacji środowiskowej obowiązkowej dla gabinetów stomatologicznych

W związku z tym, że ustawa Prawo atomowe nakłada na podmioty dysponujące aparatami RTG obowiązek umieszczenia informacji środowiskowej, udostępniamy odnośnik do wzoru informacji do umieszczenia w gabinecie stomatologicznym i na stronie internetowej gabinetu (o ile taką posiada):

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Przypominamy, że zgodnie z przepisami do Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia należy przesyłać kopię raportu z klinicznego audytu wewnętrznego (odnośnik do wzoru poniżej).

Wzór raportu z klinicznego audytu wewnętrznego

Dokument należy przesyłać na adres: audyty.rtg@kcor.gov.pl

Podstawa prawna: U S T AWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, Art. 32c. ust.2:

„Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.”

 

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie