28 kwietnia 2022

Stanowisko Prezydium ORL w sprawie systemu no-fault

W związku z toczącą się od wielu miesięcy dyskusją na temat systemu no-fault oraz w odpowiedzi na wypowiedź ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, dotyczącą planów wprowadzenia no-fault, podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie przyjęło stanowisko, w którym nie zgadza się z obecnie proponową przez ministerstwo formą systemu no-fault.

W dokumencie z 27 kwietnia br. członkowie prezydium zwracają uwagę na elementy konstytuujące system no-fault, który polega nie tylko na odstąpieniu o orzekaniu o winie czy też zniesieniu odpowiedzialności karnej medyków za nieumyślne spowodowanie śmierci, lecz także na obowiązkowym systemie rejestrowania zdarzeń niepożądanych oraz skutecznym systemie rekompensat dla pacjentów za uszczerbek spowodowany za zdrowiu w wyniku błędu.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej deklaruje gotowość kontynuacji rozpoczętej jesienią 2021 r. dyskusji z udziałem samorządu lekarskiego i powrotu do wspólnej merytorycznej pracy dotyczącej poszczególnych zapisów projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Podkreślamy, że wprowadzenie racjonalnych regulacji dotyczących bezpieczeństwa, a tym samym zdrowia pacjentów, nie może być odkładane w czasie. Oczekujemy pilnej finalizacji prac nad ustawą wprowadzającą w Polsce prawdziwy system no-fault – czytamy w podsumowaniu stanowiska.

Poniżej zamieszczamy całość dokumentu.

 

STANOWISKO PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 27 KWIETNIA 2022 ROKU w sprawie systemu no-fault

 

Nawiązując do wypowiedzi ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego, wygłoszonych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2022, dotyczących systemu no-fault, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie zwraca uwagę, że projektowane rozwiązania legislacyjne – w aktualnym kształcie – nie mogą zostać zaakceptowane przez samorząd lekarski.

System no-fault, polegający na odstąpieniu od orzekania o winie, a w najbardziej pożądanym modelu również na zniesieniu odpowiedzialności karnej osób wykonujących zawody medyczne, za nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 KK), powinien stanowić jeden z fundamentów zmian filozofii w zakresie jakości i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej. Pozostałe elementy, bez których nie można efektywnie wprowadzić systemu no-fault, to obligatoryjny system rejestrowania zdarzeń niepożądanych oraz efektywny i sprawiedliwy system rekompensat za uszczerbek doznany na zdrowiu. Dopiero zbudowanie systemu na tych trzech filarach pozwoli na skok jakościowy: w sferze bezpieczeństwa pacjentów i osób wykonujących zawody medyczne oraz zaufania społecznego do systemu opieki zdrowotnej.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej deklaruje gotowość kontynuacji rozpoczętej jesienią 2021 r. dyskusji z udziałem samorządu lekarskiego i powrotu do wspólnej merytorycznej pracy dotyczącej poszczególnych zapisów projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Podkreślamy, że wprowadzenie racjonalnych regulacji dotyczących bezpieczeństwa, a tym samym zdrowia pacjentów, nie może być odkładane w czasie. Oczekujemy pilnej finalizacji prac nad ustawą wprowadzającą w Polsce prawdziwy system no-fault.


Dokumenty do pobrania

STANOWISKO PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2022 ROKU w sprawie systemu no-fault  

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie